Show simple item record

dc.contributor.authorSoleng, Sondre Knudsen
dc.contributor.authorGrimsrud, Ida Marie Amundsen
dc.contributor.authorSolvang, Christian
dc.date.accessioned2021-10-04T12:32:26Z
dc.date.available2021-10-04T12:32:26Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787502
dc.descriptionBacheloroppgave i Forretningsutvikling og digitalisering fra Handelshøyskolen BI, 2021en_US
dc.description.abstractKunstig intelligens betegnes ofte som en av de mest fremvoksende teknologiene med høyest nytteverdi, men også den med størst skadepotensial. I tråd med den stadig fremadstormende teknologiske utviklingen i samfunnet er også markedsføring, som begrep, utsatt for re-definisjoner. I praksis står man ved bruk av KI i moderne markedsføring overfor en virkelighet hvor abstrakthet, usikkerhet og etikk er fremtredende, og i tråd med denne utviklingen ligger det et økende behov for diskusjon. I denne avhandlingen drøftes følgende problemstilling; “På hvilken måte påvirker kunstig intelligens moderne markedsføring, og hvordan kan denne teknologien utnyttes?”. I markedsføringspraksis innehar kunstig intelligens både styrker og svakheter, sammen med et stort forbedringspotensial. Ved at KI-teknologi er mest anvendt innen digital markedsføring, har avhandlingen basert seg på områder innenfor dette fagfeltet. Oppgavens teoretiske grunnlag baseres på relevant litteratur tilknyttet fenomenet KI og relevante former for markedsføring, samt personvern og etikk. Som metodisk grunnlag, benyttet vi oss av en triangulær tilnærming. Den kvalitative analysen utgjorde fundamentet for datagrunnlaget og de resultater vi stod igjen med, mens de kvantitative resultatene ble benyttet for å kunne generalisere og validere funnene. I tillegg ble funnene understøttet med sekundærdata i form av supplerende litteratur. I analyse og drøftelsesdelen fremkom flere relevante funn som belyste vår problemstilling. Her trakk vi blant annet frem tolkningsuklarhet og mangel på forståelse som utslagsgivende faktorer til den skepsisen flere forbrukere har til begrepet. Videre ble det også reflektert rundt utfordringer knyttet til KI-bruk i markedsføring, hvor en økende datamengde har gitt en teknologisk utvikling som overgår regulatoriske retningslinjer, noe som har medført flere etiske problemstillinger. Løsningene, som videre lå underordnet under utviklingspotensialet ved bruk av KI i markedsføring, ble beskrevet ved å legge til rette for personvernfremmende teknologi, henholdsvis gjennom mer transparente tilnærmingsmåter og kompetanseutvikling.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectforretningsutviklingen_US
dc.subjectdigitaliseringen_US
dc.titlePå hvilken måte påvirker kunstig intelligens moderne markedsføring, og hvordan kan denne teknologien utnyttes?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record