Show simple item record

dc.contributor.authorPedersen, Silje
dc.contributor.authorGrimsmo, Cecilie Sophie Tønder
dc.date.accessioned2021-10-02T13:10:25Z
dc.date.available2021-10-02T13:10:25Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787137
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI, 2021en_US
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven tar for seg tematikken bloddonasjon og hvordan en skal utforme kampanjer og reklamer for effektivt å rekruttere frivillige bloddonore. I denne sammenhengen tar vi for oss budskapsvinkling med negativ og positiv motivasjon for å se hvordan dette påvirker forbrukeres holdning til blodgivning, i tillegg til å studere om denne effekten blir moderert av altruisme. Oppgavens formål er å belyse hvordan en kan vinkle problemet med manglende bloddonasjoner effektivt i kampanjer og reklamer slik at en kan utvikle kreativ og overbevisende markedsføring for å best fremme bloddonasjon. Problemstillingen er som følger: I hvilken grad påvirker negativ og positiv motivasjon i reklame forbrukeres holdninger til blodgivning, og i hvilken grad blir denne effekten moderert av forbrukers grad av altruisme? Bacheloroppgaven er utarbeidet med et kausalt undersøkelsesdesign i form av et ekte eksperiment med et laboratoriumeksperiment (et enkelt eksperiment hvor vi sammenligner to grupper). Studien er gjennomført med bruk av kvantitativ metode, hvor en spørreundersøkelse ble brukt til innsamling av data. Det ble brukt to forskjellige stimuli for å påvirke respondentene, herav et negativt vinklet stimuli og et positivt vinklet stimuli, hvor vi i tillegg målte forbrukers grad av altruisme, samt holdning til blodgivning. Resultatene fra dette studiet er analysert gjennom statistiske analyser som inkluderer en deskriptiv analyse i form av utvalgsbeskrivelse, sjekk av normalfordeling og Levene’s test, faktor-, reliabilitet- og korrelasjonsanalyse, manipulasjonssjekk og hypotesetesting i form av dummy-regresjon. Etter å ha analysert resultatene fikk vi ikke støtte for noen av våre hypoteser. Vi ser indikasjoner på riktig retning, i samsvar med eksisterende teori og forskning, men vi får ikke signifikante forskjeller. Det er indikasjoner på at et negativt vinklet budskap er mer effektivt enn et positivt vinklet budskap. I tillegg ser vi indikasjoner på at samspillet mellom et positivt vinklet budskap og altruisme er mer effektivt enn samspillet mellom et negativt vinklet budskap og altruisme, noe som tyder på at altruisme kan spille en rolle i denne sammenhengen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectmarkedsføringen_US
dc.subjectmarkedsføringsledelseen_US
dc.titleBudskapsvinkling i bloddonasjon og den modererende effekten av altruismeen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record