Show simple item record

dc.contributor.authorNordheim, Rebekka
dc.contributor.authorFlakne, Johanne Brandal
dc.contributor.authorKnutzen, Andrea Takle
dc.date.accessioned2021-10-02T12:34:55Z
dc.date.available2021-10-02T12:34:55Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787136
dc.descriptionBacheloroppgave i Kampanjeplanlegging fra Handelshøyskolen BI, 2021en_US
dc.description.abstractVi skriver vår avsluttende bacheloroppgave i Kommunikasjonsledelse ved Handelshøyskolen BI. Oppgaven har blitt utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet, og hensikten er å lansere en applikasjon med navnet Påfyll. Bakgrunnen for informasjonskampanjen er økte psykiske plager blant unge voksne under den pågående Covid-19 pandemien, og med et ønske om å kunne tilby et verktøy for å redusere de økte plagene. Med et sterkt ønske om å hjelpe unge voksne til å forbedre sin psykiske helse, har vi valgt å rette fokus på tiltak som bidrar til en mer positiv hverdag som kan lette på psykiske utfordringer. Vår problemstilling er følgende; Hvordan kan applikasjonen “Påfyll” anvendes av Helsedirektoratet og bidra til å forbedre unge voksne mellom 19 og 25 år, sin psykiske helse under Covid-19-pandemien. Oppgaven er bygget opp med bakgrunn i Ronald D. Smith sine fire faser for kampanjeplanlegging; normativ forskning, strategi, taktikk og evaluering. Vi vil presentere en situasjonsanalyse som vektlegger bakgrunnen for valg av problemstilling. Vi vil etter endt situasjonsanalyse ta for oss en organisasjonsanalyse som har særlig vekt på Helsedirektoratets omdømme tilgitt under Covid-19 pandemien. For å få dypere innsikt om målgruppen, samt deres oppfatninger av pandemien og dets bivirkninger, har vi samlet inn primærdata ved bruk av dybdeintervjuer og spørreundersøkelser, og benyttet oss av relevant sekundærdata. Vi har utviklet strategier i sammenheng med funn fra primær- og sekundærdata, hvorav gjennomføring av strategiene vil bli nærmere beskrevet i oppgavens taktikkfase. Til slutt er det ønskelig å måle kampanjens utfall, hvorav dette vil vektlegges i den fjerde, og siste delen av kampanjeplanleggingsfasen; evalueringsfasen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectkampanjeplanleggingen_US
dc.subjectPRen_US
dc.subjectmarkedskommunikasjonen_US
dc.titleKampanjeplan for Helsedirektorateten_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record