Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLarsen, Caroline Skaar
dc.contributor.authorHøvik, Mathilde Gulseth
dc.date.accessioned2021-10-01T17:20:17Z
dc.date.available2021-10-01T17:20:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787129
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI, 2021en_US
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg fenomenene «showrooming» og «webrooming», og moralaspektet knyttet til disse. Hensikten med denne studien er å utforske hvordan moral og etikk kan ha en påvirkning på forbrukernes showrooming og webrooming atferd. Problemstillingen vår hadde som siktemål å undersøke om det moralske aspektet begrenser forbrukerne fra å utøve denne typen forbrukeratferd. Det overordnede forskningsspørsmålet som ble utarbeidet i oppgaven lyder som følgende: «Har det moralske aspektet en påvirkning på at forbrukere ikke utfører showrooming/ webrooming atferd i en større grad?» Basert på teori og relevante antagelser ble det utviklet fem hypoteser for å besvare oppgaven. Fire av disse fem hypotesene understøttes fra resultatene til studien. Vi har utført et eksperiment med 410 deltakere for å innhente relevant data. I eksperimentet ble deltakerne tilfeldig presentert for en av fire scenarioer som beskrev forbrukeren Petter og en kjøpsprosess. Gjennom eksperimentet ble det undersøkt hvordan deltakerne oppfattet ulike aspekter knyttet til moral og etikk, i sammenheng med situasjonen som ble beskrevet og presentert for dem. Oppsummert viser resultatene at deltakerne generelt ikke ser på showrooming og webrooming atferd som unormalt eller særlig umoralsk. Vi fant imidlertid ut at showrooming atferd ble sett på som mer umoralsk enn webrooming atferd, hvor ytterpunktene «webrooming uten kjøpshjelp» og «showrooming med kjøpshjelp» gikk igjen hos alle. Oppgaven viser dermed at antagelsen problemstillingen presenterer, ikke understøttes av våre resultater.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectmarkedsføringen_US
dc.subjectmarkedsføringsledelseen_US
dc.titleShowrooming og Webroomingen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel