Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHammerseth, Andreas
dc.date.accessioned2021-09-24T12:52:49Z
dc.date.available2021-09-24T12:52:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781448
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2021en_US
dc.description.abstractFormålet med denne bacheloroppgaven er å estimere verdien på egenkapitalen til Lerøy Seafood Group AS, og tilhørende aksjepris. Jeg har valgt å benytte meg av fundamental- og komparativ verdsettelsesmetode. I den fundamentale verdsettelsen har jeg analysert hvilke fremtidige kontantstrømmer selskapet kan forvente å generere og neddiskontert disse til en nåverdi med relevant avkastningskrav og trukket fra netto finansiell gjeld. Jeg har valgt å benytte meg av et avkastningskrav på totalkapitalen på 7,4 prosent. Grunnet usikkerhetene knyttet til de estimerte kontantstrømmene har jeg utarbeidet tre ulike scenarioer og vektet disse ut ifra sannsynligheter basert på mine skjønnsmessige vurderinger. I den komparative verdsettelsen har jeg valgt å benytte multiplikatormodellen og estimert selskapsverdien basert på hva sammenlignbare selskaper og eiendeler blir omsatt for i markedet. Den fundamentale verdsettelsen resulterte i et verdiestimat på 75,22 per aksje mens i den komparative verdsettelsen kom jeg fram til et verdiestimat på 72,16 per aksje. Videre har jeg vektet disse henholdsvis ¾ og ¼ og konkludert med et verdiestimat på 74,46 per aksje. Faktisk aksjepris på verdsettelsestidspunktet var 77,02 og jeg konkluderer derfor med en holdanbefaling per 03.05.21. Som jeg påpeker flere ganger gjennom denne oppgaven er det knyttet betydelig usikkerhet til verdiestimatet og jeg har derfor foretatt en sensitivitetsanalyse. Denne analysen avdekker at estimert verdi er spesielt sensitiv for endringer i WACC.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectøkonomien_US
dc.subjectadminstrasjonen_US
dc.titleBacheloroppgave Verdivurdering Lerøy Seafood Group ASAen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel