Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNguyen, Thy Anh Hoang
dc.contributor.authorEikeland-Tande, Erle
dc.contributor.authorStrøm, Julie Victoria
dc.date.accessioned2021-09-21T12:26:37Z
dc.date.available2021-09-21T12:26:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779896
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI, 2021en_US
dc.description.abstractI løpet av de siste årene har digitalisering ført til at bedrifter har gått gjennom en digital transformasjon. Digitalisering beskriver en teknologisk endring og omfatter nye forretningsmodeller som gir muligheter for andre løsninger for handel. Spesielt det siste året har dagligvarehandel på nett hatt en stor økning, som følge av Covid-19 pandemien. Formålet med oppgaven har vært å finne ut hvilke faktorer som utløser impulskjøp, knyttet til dagligvarehandel på nett og i fysisk butikk. Vi har med det kommet frem til følgende problemstilling: “Er det en forskjell på kundereisen ved dagligvarehandel i fysisk butikk kontra i nettbutikk, og har dette en sammenheng med eller innvirkning på impulskjøp?” Vi har benyttet teorier om kundereise, impulskjøp, prisbevissthet, handlevaner og vareeksponering. Videre har disse vært sentrale i vår hypotesetesting og drøftelse av resultatene. Vi kom frem til fire hypoteser som tar for seg ulike faktorer sett opp mot impulskjøp i fysisk butikk og på nett. H1 er hovedhypotesen og handler om forskjeller i kundereisen. H2 handler om graden av prisbevissthet. H3 handler om graden av planlegging og H4 handler om kundenes handlevaner og dens innvirkning på impulskjøp. Hensikten er at H2, H3 og H4 skal besvare H1. For å samle inn data til oppgaven har vi benyttet en kvantitativ metode med et bekvemmelighetsutvalg. Ved hjelp av Qualtrics utviklet vi en spørreundersøkelse som ble sendt ut til venner, familie og bekjente og delt på våre private Facebookkontoer. Videre har vi benyttet oss av analyseprogrammene JMP og SPSS for å teste om faktorene har en effekt på impulskjøp i ulike kundereiser. Til slutt konkluderte vi med at det er signifikante årsakssammenhenger mellom kundereisen på nett og i fysisk butikk, og dagligvarehandel på nett minsker sannsynligheten for impulskjøp.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectmarkedsføringen_US
dc.subjectmarkedsføringsledelseen_US
dc.titleBacheloroppgave i Markedsføringsledelseen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel