Show simple item record

dc.contributor.authorHangerhagen, Emilie Håbrekke
dc.date.accessioned2021-09-21T10:30:00Z
dc.date.available2021-09-21T10:30:00Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779818
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2021en_US
dc.description.abstractdenne bacheloroppgaven er det gjennomført en verdsettelse av Kid ASA. Problemstillingen for oppgaven har vært å finne verdien av selskapet den 01.01.21, for deretter å gi en kjøps-, salgs- eller hold-anbefaling til en fiktiv investor. For å verdsette Kid ASA er det benyttet to verdsettelsesmetoder. Det er utført en verdsettelse gjennom å utforme en discounted cash flow-modell. I tillegg til en multippelverdsettelse, hvor multiplene P/E og EV/EBITDA er benyttet. For å skape et godt grunnlag for estimering av fremtidig kontantstrøm er det gjennomført flere ulike analyser. Det er utarbeidet en regnskapsanalyse, hvor selskapets lønnsomhet og likviditet er grundig analysert. Analysene har resultert i informasjon om driverne bak nøkkeltall som ROIC og ROE. Det er gjennomført to eksterne analyser. Den ene gjør rede for de makroøkonomiske faktorene som kan påvirke Kid ASA sin fremtidige kontantstrøm. Den andre analysen belyser konkurranseintensiteten i bransjen, og hvordan denne kan endre seg i fremtiden. Det er også utført en intern analyse av Kid ASA sine ressurser og mulige konkurransefortrinn. Resultatene fra de eksterne og interne analysene, samt regnskapsanalysen, danner grunnlaget for estimatene til den fremtidige kontantstrømmen. Gjennom discounted cash flow-modellen ble verdien av Kid ASA den 01.01.21 estimert til 136,5 NOK. Multippelverdsettelsene ga en gjennomsnittlig pris på 137 NOK. I oppgaven er det lagt størst vekt på resultatet av DCF-modellen, og multippelverdsettelsene blir brukt for å kontrollere resultatet av DCF-modellen. Avslutningsvis er det utført sensitivitetsanalyser. De belyser hvilke konsekvenser en endring i utvalgte nøkkeltall har for resultatet av verdsettelsen. I tillegg til at usikkerhets momenter knyttet til oppgaven belyses. Konklusjonen er at Kid ASA er underpriset og en investor anbefales å kjøpe aksjer i Kid ASA.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectøkonomien_US
dc.subjectadministrasjonen_US
dc.titleVerdsettelse av Kid ASAen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record