Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHelle, Kristiane
dc.date.accessioned2021-09-16T06:25:37Z
dc.date.available2021-09-16T06:25:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2778432
dc.descriptionBacheloroppgave i Anvendt makroøkonomi fra Handelshøyskolen BI, 2021en_US
dc.description.abstractOppgaven innledes med en kort innføring i noen av de overordnede samfunnsmessige utfordringene Norge står ovenfor i tiden som kommer. Deretter flyttes fokus mot humankapitalen, og hvordan investeringer i mennesker, helse og utdanning kan bidra til økonomisk vekst og samfunnsmessige velferdseffekter. For å studere hvordan ulikheter i befolkningsvekst, helse, investeringer og utdanning bidrar til å forklare ulikheter i økonomisk vekst på tvers av land, tar jeg i bruk Mankiw, Romer og Weil (1992) sin utvidede versjon av Solow-modellen. I denne modellen er humankapitalvariabelen er spesifisert og trukket ut av total faktorproduktivitet, som gjør at vi kan studere humankapitalens betydning i vekst og produktivitet. Videre seg jeg på individers etterspørsel etter helse og helsegoder (helsetjenester) i Grossman-modellen sammen med Becker og Murphy sin teori for rasjonell avhengighet. Her belyses sammenhengen mellom helse og utdanning. Oppgaven avrundes med å se på hvordan befolkningens helse og utdanning påvirker humankapitalen og dermed landets brutto nasjonalprodukt. Før jeg helt til slutt ser på hvordan fysisk aktivitet bidrar til å øke befolkningens helse og utdanning, og slik resultere i samfunnsøkonomiske gevinster.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectanvendt makroøkonomien_US
dc.titleHvordan bidrar investeringer i helse og utdanning til humankapitalen?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel