• Koronakrisen og kultursektoren: endringer i aktivitet i mars og april 2020 

   Grünfeld, Leo A.; Gran, Anne-Britt; Westberg, Nina Buvik; Stokke, Ole Magnus; Guldvik, Maria Køber; Scheffer, Marian; Gaustad, Terje; Booth, Peter (Research report, 2020)
   Spredningen av Covid19 i befolkningen i Norge og andre land har ført til at etterspørselen etter tjenester som krever fysiske møter mellom folk har nærmest kollapset i løpet av få dager i midten av mars 2020. Markedet for ...
  • Kultursektorens økonomi i Norge 2018 

   Westberg, Nina Buvik; Guldvik, Maria Køber; Erraia, Jonas; Gaustad, Terje; Gran, Anne-Britt (Research report, 2020)
   Menon Economics og BI:CCI har på oppdrag fra Kulturrådet gjennomført en kartlegging av kultursektorens økonomiske aktivitet for året 2018. Kultursektoren er her avgrenset til bransjene musikk, bok, kunst, scenekunst og ...
  • Nordic Mission Possible: An Assessment of Covid-19’s Impact on the Nordic Audiovisual Industry and the Effectiveness of Government and Industry Measures 

   Gaustad, Terje; Booth, Peter; Offerdal, Endre; Svensson, Linnea E.; Gran, Anne-Britt (Research report, 2021)
   We have studied the economic consequences of the Covid-19 pandemic, and the restrictive and mitigating government and industry measures it has triggered for the audiovisual industry in Denmark, Finland, Iceland, Norway and ...