Show simple item record

dc.contributor.authorEidheim, Torjus
dc.contributor.authorHelland, William Eikeland
dc.date.accessioned2020-10-23T14:19:23Z
dc.date.available2020-10-23T14:19:23Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2684845
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven har gjennomført en verdsettelse av selskapet Flex LNG. Problemstillingen blir utledet som følger: «Hva er verdien av en aksje i selskapet Flex LNG på tidspunktet 01.01.2020?» Med et tilhørende delproblemstilling: «Bør en fiktiv investor kjøpe, selge eller holde aksjen når formålet er å oppnå avkastning?» Vi har verdsatt Flex LNG til kr 110,82 ved verditidspunktet 01.01.2020, noe som gir en kjøpsanbefaling da den ble omsatt for kr 94,00 ved samme tidspunkt. Utredningen starter med å presentere bedriften og markedet. Videre redegjøres det for relevant teori knyttet til strategi, regnskap og verdsettelse. Under verdsettelsesteorien legges det mest vekst på fundamental verdsettelse, med verdsettelse ved bruk av multipler som ett supplement. Gjennom regnskapsanalysen ble selskapets resultatregnskap og balanse omgruppert mot et investororientert synspunkt. Flex LNG’s forholdstall ble analysert og sammenlignet med bransjen. Den strategiske analysen dro frem interne styrker og svakheter og eksterne muligheter og trusler. Den strategiske analysen komplementert med regnskapsanalysen la ett grunnlag for å utarbeide en fremtidig kontantstrøm for Flex LNG med en budsjetthorisont på 8 år. Kontantstrømmen ga utgangspunktet for den fundamentale verdsettelsen av selskapet. Denne verdsettelsen ga en pris på kr 113,24. Videre ble den fundamentale verdsettelsen supplert med både en komparativ multippelanalyse og en Monte Carlo simulering som ga et verdiestimat på henholdsvis kr 109,75 og kr 98,48. Det endelige verdiestimatet var et vektet gjennomsnitt av de tre verdsettelsene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectøkonomien_US
dc.subjectledelseen_US
dc.titleVerdsettelse av Flex LNGen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record