Show simple item record

dc.contributor.authorEinmo, Sindre Neppelberg
dc.contributor.authorMonsen, Synne Cathrine
dc.date.accessioned2020-10-23T09:50:26Z
dc.date.available2020-10-23T09:50:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2684717
dc.descriptionBacheloroppgave i Salgsledelse og personlig salg fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractVarehandelen er i stor endring, og det stilles nå større krav til kompetanse og dyktige selgere. Med dette som utgangspunkt ønsker vi i vår bacheloroppgave å se på hvordan bruk av coaching vil kunne forbedre salgsferdigheter hos selgere og dermed salgsresultatene til bedrifter i varehandelen. Vi har valgt følgende problemstilling: Hvordan kan systematisk implementering av coaching øke salget til Adams Matkasse? Innledningsvis vil oppgaven fremlegge relevant litteratur for temaet coaching. Mange bedrifter taper kunder og salg fordi selgerne ikke unytter sitt fulle potensiale. Ved å benytte coaching som virkemiddel vil en gjennom å kartlegge nåsituasjon samt ønsket situasjon, kunne tilpasse den individuelle veiledningen og utvikle selgere. Videre blir det aktuelle undersøkelsesdesignet og metoden presentert. I oppgaven har vi benyttet et eksplorativt design for å undersøke hvordan Adams Matkasse i dag implementerer coaching. Metoden anvendt i oppgaven er en kvalitativ forskningsmetode hvor vi har innhentet data gjennom individuelle dybdeintervjuer. I forkant av dybdeintervjuene ble det utformet en intervjuguide for å sikre struktur i gjennomføringen av intervjuene. Intervjuobjektene er henholdsvis fire selgere ansatt hos Adams Matkasse avd. Trondheim og salgsleder for den aktuelle avdelingen. Innhentet informasjon har videre dannet grunnlag for analysene. Avslutningsvis blir relevante funn sett i lys av teori presentert tidligere i oppgaven, etterfulgt av en konklusjon- og anbefalingsdel. Undersøkelsene viste at Adams Matkasse i noen grad benyttet seg av coaching ved oppfølging i felt samt i medarbeidersamtaler. Basert på funnene har vi avdekket hvilke forbedringsmuligheter vi ser for Adams Matkasse, og hvordan de i større grad kan implementere coaching og dermed potensielt bidra til økt salg. Dette blir presentert i konklusjon- og anbefalingsdelen, samt gjennomgått med Adams Matkasse.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectsalgsledelseen_US
dc.subjectpersonlig salgen_US
dc.titleBacheloroppgave Adams Matkasseen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record