Show simple item record

dc.contributor.authorHebnes, Sven Erik
dc.contributor.authorBenestad, Eskild
dc.date.accessioned2020-10-23T09:37:21Z
dc.date.available2020-10-23T09:37:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2684713
dc.descriptionBacheloroppgave i Anvendt makroøkonomi fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg rentebevegelsene på 10-årige statsobligasjoner i USA og Tyskland de siste 20 årene. Problemstillingen bygger på en hypotese om at den 10-årige renten i Tyskland følger den tilsvarende renten i USA. Det vil videre redegjøres for hvorfor det eventuelt er slik. I vår presentasjon av tidligere forskning fokuseres det på ulike faktorer som kan forklare hvorfor de lange rentene følger hverandre, med grunnlag i forventningsteori og rentenes terminpremie. Videre vender forskningen seg mot økonomiske nyheters påvirkningskraft på de langsiktige obligasjonsrentene. Dette for å gi forståelse for Tysklands antatte avhengighet, og understøtte analyse senere i oppgaven. All metode er utført i den økonometriske programvaren Stata. Hensikten er å teste hvorvidt variabelen DEML (den tyske renten) viser avhengighet til variabelen USDL (den amerikanske renten). Fra økonometrien fremkom det at variablene ikke viste avhengighet, og fra et økonometrisk perspektiv forkastes hypotesen om at Tyskland har fulgt USA de siste 20 årene. Fra fremstillingen av de nominelle rentene i vårt utvalgte tidsintervall, ser man til tross for resultater i økonometri at rentene ser ut til å følge de samme bevegelsene. Det er derfor interessant å diskutere rentegrafen opp mot relevant teori som kan gi forståelse for rentenes mønster. Det fremkommer i analysen at rentenebevegelse ikke forklares av inflasjonsforskjeller i den grad teorien tilsier. Videre presenteres økonomiske hendelser de siste 20 årene, som et forsøk på å vise hvordan rentene tilsynelatende har en tendens til å svinge likt fra ulike sjokk. Denne fremstillingen tydeliggjør at rentene reagerer likt på økonomiske nyheter, selv om reaksjonene er av ulik styrke. Anvendt økonometri og ytterligere analyse samsvarer ikke, og vi tar for gitt at økonometrien ikke har god nok validitet for å gi en avgjørende konklusjon. Det konkluderes derfor med at rentene viser avhengighet sett i lys av en rekke overnevnte faktorer i et komplekst marked.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectanvendt makroøkonomien_US
dc.titleFølger renten på 10-årige statsobligasjoner i Tyskland den tilsvarende renten i USA, og hvorfor er dette eventuelt tilfellet?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record