Show simple item record

dc.contributor.authorBjørnhaug, Susanna
dc.date.accessioned2020-10-22T16:41:43Z
dc.date.available2020-10-22T16:41:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2684621
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractDenne oppgaven søker å belyse teamene ledelse, motivasjon og organisasjonskultur i kleskonsernet Varner. Problemstillingen søker å avdekke i hvilken grad ledelsen er bevisst på selskapets organisasjonskultur og hvordan denne kan påvirke de ansattes salgsprestasjoner. Det som ligger til grunn for teamet er endringer i detaljhandelen som følge av digitaliseringsbølgen. God organisasjonskultur kan være en viktig strategisk ressurs og konkurransefordel for organisasjonen dersom den er ledet på korrekt måte (Flamholtz & Randle, 2008). Hennestad sier at de kulturelle trekk som dannes og kommer til uttrykk i organisasjoner, springer ut av de utfordringer og problemer organisasjonen må takle for å overleve (2015). Problemstillingen som er grunnlaget for forskningsarbeidet lyder som følger: «Hvordan kan kulturbevisst ledelse påvirke salgsprestasjonen til ansatte i Varner?» Teorigrunnlaget for å belyse temaet er avgrenset til ledelse, motivasjon og organisasjonskultur. Organisasjonskultur og ledelse tar for seg hvordan organisasjonskulturen blir oppfattet av ledelsen, og dermed hvordan de velger å lede bedriften. Motivasjonskapittelet belyser hvordan valgt strategi påvirker ansattes motivasjon og følgelig deres salgsprestasjoner. Metoden som er benyttet er kvalitative dybdeintervju på tre nivå: ledelse, mellomledelse og medarbeidere. Resultatene avdekker hvordan organisasjonskulturen blir kommunisert og oppfattet på de ulike nivå i konsernet. Ved å benytte eksplorativt design ser man tydelig både samsvar og ulikheter i hvordan organisasjonskulturen oppfattes. Resultatene viser er at det er variasjoner på hvordan organisasjonskulturen oppfattes og hvordan lederskap utføres i ulike butikker. Det oppleves som lite samsvar mellom organisasjonskultur og bedriftens strategi. Funnene indikerer att betydelige forskjeller i medarbeiderens salgsprestasjon kan skyldes ulike lederstileren_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectøkonomien_US
dc.subjectadministrasjonen_US
dc.titleHvordan kan kulturbevisste ledelse påvirke salgsprestasjonen til ansatte i Varner?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record