Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorPedersen, Håvard Brudevoll
dc.contributor.authorDreierstad, Solfrid
dc.contributor.authorNisky, Pia Haugerud
dc.date.accessioned2020-10-22T11:23:15Z
dc.date.available2020-10-22T11:23:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2684475
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractFører 80 års erfaring med prosjektarbeid automatisk til en høy grad av prosjektmodenhet? Vi har gjennom vår prosjektoppgave forsket på prosjektmodenheten i Maarud. Dette har vi gjort ved hjelp av vår hovedmodell «Project Management Maturity Model» av Harold Kerzner. Maarud er en veletablert bedrift som har drevet med prosjekter i omkring 80 år. Selv mener bedriften at den har en høy grad av prosjektmodenhet, men er det slik at lang erfaring er lik en høy grad av modenhet? Vår avgrensede problemstilling er: “Hvordan er prosjektmodenheten i Maarud sin produktutvikling målt med Kerzners modenhetsmodell?” Vi skal ved bruk av vår hovedmodell forsøke å besvare denne problemstillingen. I tillegg til Kerzners hovedmodell har vi supplert prosjektoppgaven med annen relevant faglitteratur slik at vi får et mer nyansert syn på prosjektmodenhet. «Project Management Maturity Model» ser på modenhet i prosjekter som noe som utvikles over fem stadier eller nivåer. Gjennom dybdeintervju og spørreundersøkelser har vi forsket på hvilket av modellens modenhetsnivå bedriften befinner seg på. Vi har deretter drøftet resultatene fra vår forskning. Her fremkommer det avvik mellom spørreundersøkelsen og dybdeintervjuet. Vi forsøker å belyse hvorfor det er et avvik gjennom vår drøfting, og analysere bedriftens styrker og svakheter i henhold til teorien. Avslutningsvis fremlegger vi vår konklusjon, og anbefalinger bedriften kan gjennomføre for å forbedre seg. Vi konkluderer med at Maarud befinner seg i en evigvarende syklus hvor enhetlig metodikk, benchmarking og kontinuerlig forbedring repeteres. Våre anbefalinger omhandler to områder bedriften kan undersøke nærmere; opprettelsen av et prosjektkontor eller kompetansesenter, samt drive benchmarking mot bedrifter i andre bransjer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectprosjektledelseen_US
dc.titleMaarud Prosjektgullen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel