Show simple item record

dc.contributor.authorMolohon, Noel Adrian Smørdal
dc.contributor.authorLangvik, Ruben
dc.contributor.authorBilstad, Andreas J.
dc.date.accessioned2020-10-22T08:33:39Z
dc.date.available2020-10-22T08:33:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2684369
dc.descriptionBacheloroppgave i Anvendt makroøkonomi fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg effektene av økonomisk bistand fra donorland til utviklingsland i subsaharisk Afrika, for å se om bistand har en virkning på økonomisk utvikling. Siden avkoloniseringsbølgen som startet i Afrika rundt 1960-tallet har det vært et økende fokus fra primært den vestlige verden å øke bistand og utviklingslån til de fattige, utviklende økonomiene i subsaharisk Afrika. Det er et omstridt tema om slik bistand har en effekt på økonomisk utvikling, også om at det kan ha en negativ effekt. Vi skal se på argumenter og teorier fra hver «fløy» av disse synspunktene, og se på forskjellige former for bistand – transformativ og marginal bistand. I vår analyse har vi samlet opp relevant tall om HDI (som vi bruker som en basis på økonomisk utvikling), Humankapital, Polity-4, Kapitalintensitet, samt økonomisk bistand. Tidsperioden vi har tatt for oss er satt til 1990-2010. Det er flere grunner til dette. Hovedsakelig er det da flere land som vi har inkludert i analysen som ikke har relevante tall før 1990. Deretter har vi ført tallene inn i statistikkprogrammet Stata for å utføre regresjoner og se på signifikans og koeffisient på variablene for å se om de har en sammenheng, og i hvilken grad. Resultatet av vår analyse antyder at økonomisk bistand faktisk har en signifikant positiv effekt på den økonomiske utvikling til de subsahariske landene i perioden 1990-2010. Et slikt resultat er interessant da det støtter opp den fløyen som er tilhengere av økonomist bistand, og i retning av transformativ bistand, som bl.a. Jeffrey Sachs. Dermed kan vi antyde at det vil ha en positiv effekt å øke bistandsbudsjetter rettet mot subsaharisk Afrika for å akselerere den økonomiske utviklingen, og dermed få landene inn på en selvstendig vekstspiral.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectanvendt makroøkonomien_US
dc.titleHva er effekten av bistand på økonomisk utvikling i subsahariske Afrika?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record