Show simple item record

dc.contributor.authorKongshaug, Nora Fredly
dc.contributor.authorGjørsvik, Lotte Solvik
dc.contributor.authorGausen, Kari
dc.date.accessioned2020-10-21T13:39:36Z
dc.date.available2020-10-21T13:39:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2684263
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven i markedsføringsledelse ved BI Trondheim ble skrevet våren 2020 i samarbeid med trafikkskolen Way. Way er en av få aktører i Norge som tilbyr simulatorbasert trafikkopplæring, og dette vekket en sterk interesse i oss. Vi var tidlig i kontakt med Way som straks sa seg villige til å kollaborere med oss. Vi hadde på forhånd en tanke om hva vi ønsket skulle være vår problemstilling, og valgte at denne skulle handle om hva som påvirker de som skal ta førerkort klasse B til å velge kjøresimulator som en del av sin trafikkopplæring. Problemstillingen har sitt utspring fra vårt ønske om å avdekke hvilke faktorer som spiller inn på adopsjon av ny teknologi i trafikkskolebransjen. Aktuelle faktorer som stadig innovasjon og ny teknologi, kunstig intelligens og bærekraft gjorde dette til en spennende problemstilling å ta tak i. For å besvare problemstillingen har vi hatt en så akademisk tilnærming som mulig, hvor vi har benyttet kjente og mindre kjente teorier, forskningsartikler og bøker knyttet til holdning, med spesielt fokus på holdning til innovasjoner og ny teknologi. Vi så sammenhengen mellom to teorier, og koblet disse sammen til en modell. Denne modellen har vært brukt som hovedgrunnlag for alle studiets undersøkelser. Ut ifra denne teorien har vi utarbeidet syv undersøkelsesspørsmål som tar for seg ulike aspekter ved holdning til bruk av kjøresimulator. Vi valgte å benytte oss av flere metoder for å komme frem til våre funn. I kvalitativ del brukte vi undersøkelsesspørsmålene, sekundærdata og teori for å utforme en deskriptiv spørreundersøkelse som vi distribuerte til Ways målgruppe i sosiale medier. Ut fra resultatene som kom frem i analysene valgte vi så å gå videre til kvalitativ metode der vi brukte eksplorative dybdeintervjuer og kausalt eksperiment for å underbygge funnene og få en dypere forståelse der vi hadde behov for det. Gjennom alle analyser har vi vært kritiske til de funnene som har blitt gjort, og vi kan med sikkerhet si at vi klarte å komme frem til gode, reliable og valide funn som vi til slutt kunne benytte i vår konklusjon. Gjennom drøftelsen kom vi frem konklusjonen, som viser til at forbrukernes holdninger til å benytte kjøresimulator i trafikkopplæringen i stor grad formes av faktorer som miljøbevissthet, vareprat, læringspreferanser og personlighetskarakteristikker. Funnene representerer i høy grad målgruppen Way ønsker å nå ut til, og funnene er solide nok til at Way kan benytte dem når de skal utforme nye markedsstrategier for kjøresimulatoren.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectmarkedsføringen_US
dc.subjectmarkedsføringsledelseen_US
dc.titleKjøresimulator i trafikkopplæringenen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record