Show simple item record

dc.contributor.authorTorgersen, Michelle Torgersen
dc.date.accessioned2020-10-21T10:26:41Z
dc.date.available2020-10-21T10:26:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2684136
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven tar for seg dulting i dagligvarehandelen. Temaet dulting har fått større oppmerksomhet i senere tid og dreier seg om å lede forbrukeren til å ta bedre avgjørelser både for seg selv og samfunnet. Oppgavens hensikt er dermed å undersøke om dulting er en betydningsfull faktor for å redusere matsvinnet i Norge. Basert på tema ble følgende problemstilling utarbeidet: “Hvordan kan dulting bidra til å redusere matsvinn i Norge?” Det ble utformet tre undersøkelsesspørsmål for å bidra til å besvare denne problemstillingen. Jeg har benyttet meg av relevant teori om dulting, The Dual Process Theory og kjøpsprosessen for å støtte opp den videre forskningen, samt komme med en konklusjon på problemstillingen. Jeg har også stilt meg kritisk til teorien. Det ble benyttet både kvantitative og kvalitative undersøkelsesmetoder for å undersøke de tre undersøkelsesspørsmålene. Jeg benyttet meg av en kvantitativ spørreundersøkelse, observasjoner, samt korte intervjuer. Av dataen som ble samlet inn fra spørreundersøkelsen, ble det gjennomført en faktoranalyse og tre ttester i tillegg til en presentasjon av deskriptiv statistikk. Gjennom å bearbeide resultatene fra observasjonene, utformet jeg tre ulike situasjoner som beskriver atferden til kundene. I de korte intervjuene ble det lagt vekt på hvordan kunden valgte å ordlegge seg på de ulike spørsmålene og hva som var forskjellig fra handlende og ikke-handlende kunder av nedsatte matvarer. Oppgavens funn viser at forbrukerne har en positiv holdning til matsvinn, hvor flere av dem bidrar til å redusere matsvinnet. Det kommer frem at flere velger å handle matvarer som er nedsatt. Når det gjelder vareplasseringen er det varierende da den deskriptive statistikken tilsier at respondentene ikke reager negativ, gir observasjonene og de korte intervjuene noe annerledes svar. Det foreligger også usikkerhet for om kjøpsatferden til kundene er annerledes om man er bevisst over konsekvensene matsvinn utgjør. Likevel kan man tolke at forbrukere som er opptatt av matsvinn også vil ta det i betrakting når de handler matvarer. Pris, holdning og vareplassering har vist seg å være blant de viktigste funnene. Sistnevnte har et potensiale for å gi dultet større effekt gjennom nye tiltak.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectmarkedsføringen_US
dc.subjectmarkedsføringsledelseen_US
dc.titleHvordan kan dulting bidra til å redusere matsvinn i norge?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record