Show simple item record

dc.contributor.authorSkråmestø, Andrea Glatved
dc.contributor.authorLavik, Michelle Nordanger
dc.date.accessioned2020-10-21T09:34:00Z
dc.date.available2020-10-21T09:34:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2684118
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractMobbing utgjør et alvorlig problem i dagens samfunn. Mobbing påvirker hverdagen til svært mange barn og unge, men det er viktig å anerkjenne at mobbing også forekommer blant voksne i arbeidslivet. Vårt mål med bacheloroppgaven er å sette lys på et tema som gjerne ikke blir snakket høyt om, og øke oppmerksomheten på at det fremdeles forekommer mobbing i arbeidslivet, til tross for at vi har en arbeidsmiljølov som skal bekjempe forekomst av dette. Ledere har stor innvirkning på jobbtrivsel, og oppgaven tar for seg hvorvidt laissez-faire ledelse påvirker sammenhengen mellom eksponering for mobbehandlinger på arbeidsplassen og intensjoner om å slutte i jobben. Med dette som utgangspunkt har vi utformet følgende problemstilling: Foreligger det en interaksjon mellom mobbing og laissez-faire ledelse med hensyn til intensjoner om å slutte i jobben? Studien bygger på et tildelt datasett, fra en tidligere undersøkelse med respondenter fra oljesektoren i Nordsjøen. For å analysere datasettet har vi benyttet kvantitativt metode, som har et formål med å teste hypoteser basert på tallmateriale. Videre har vi drøftet funnene våre og knyttet resultatene opp mot relevant teori. Avslutningsvis kommer vi med en konklusjon for hypotesene vi har utformet. Funnene våre avdekker at det eksisterer en interaksjon mellom eksponering for mobbehandlinger og laissez-faire atferd med hensyn til intensjoner om å slutte i jobben, men effekten av mobbing er svakere når offeret vurderer at nærmeste leder utviser høy grad av laissez-faire atferd. Videre fremkommer det at de som ble eksponert for mobbehandlinger og hadde et ønske om å slutte i jobben på tidspunkt 1, fortsatt har lyst til å slutte på tidspunkt 2, men med hensyn til laissezfaire ledelse har de ikke fått økt lyst.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectøkomnomien_US
dc.subjectadminstrasjonen_US
dc.titleInteraksjonseffekten mellom mobbing og laissez-faire ledelse med hensyn til intensjoner om å slutte i jobbenen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record