Show simple item record

dc.contributor.authorAarnes, Kaja Konopa
dc.contributor.authorSlettehaug, Maria
dc.date.accessioned2020-10-20T07:00:56Z
dc.date.available2020-10-20T07:00:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683759
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractHelt siden 1970-tallet har Kina opplevd en enorm økonomisk vekst. Denne veksten har gitt alvorlige miljøkonsekvenser for kineserne, store deler av Kina sliter i dag med helseskadelig luftkvalitet og mangel på rent vann. I denne oppgaven studerer vi sammenhengen mellom forurensning og økonomisk utvikling i Kina, og ønsker å besvare problemstillingen: Finnes det en sammenheng mellom forurensningsnivå og inntekt i henhold til hypotesen om Miljø- Kuznets kurven i Kina? Hensikten med oppgaven er å undersøke om inntekt og utslipp av utvalgte miljøgifter i Kina kan forme en Miljø-Kuznets kurve for tidsperioden 2004-2017. Miljø-Kuznets kurve er en hypotese som sier at utslippene først øker i takt med høyere bruttonasjonalprodukt per innbygger når landet har lav nasjonalinntekt, til det når et vendepunkt og forholdet avtar når bruttonasjonalprodukt per innbygger øker. Miljø-Kuznets kurven fremstilles grafisk som en invertert U-formet kurve. Studiet vi har gjennomført er for miljøgiftene karbondioksid, nitrogenoksid, svoveldioksid, fosfor og arsenikk. Disse har blitt fremstilt i et punktdiagram med inntekt som forklaringsvariabel. Vi finner det som ligner mest på en Miljø-Kuznets kurve i den grafiske fremstillingen av utslippene for svoveldioksid. Ut fra studiene ser vi også at samtlige av miljøgiftene vi har undersøkt, med unntak av karbondioksid, har en dramatisk nedgang i utslipp det året Kina oppnår bruttonasjonalprodukt per innbygger på $8000. Dette samsvarer med funnene i Grossman og Krueger sitt studie fra 1995. I denne oppgaven vil vi først gi et innblikk i Kinas bakgrunn innenfor økonomisk vekst og miljøproblemer. Videre presenteres teoridelen som forklarer hypotesen om Miljø-Kuznets kurven og empirisk litteratur innenfor fagområdet. Deretter vil vi se på metode og presentere hvordan vi har gjennomført analysene. Til slutt legger vi frem resultater og drøfter funnene vi har gjort.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectøkonomien_US
dc.subjectadministrasjonen_US
dc.titleBacheloroppgave som studerer sammenhengen mellom miljø og økonomisk utvikling i lys av hypotesen om Miljø- Kuznets kurven i Kina.en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record