Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHafsmo, Kristian
dc.contributor.authorKroup, Poya
dc.contributor.authorTran, Duy kim Huynh
dc.date.accessioned2020-10-19T12:22:13Z
dc.date.available2020-10-19T12:22:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683659
dc.descriptionBacheloroppgave i Anvendt makroøkonomi fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven bygger på data om hvordan arbeidsmarkedet i Norge ble påvirket av et kraftig oljeprisfall med utgangspunkt i oljeprisfallet i 2014. Dette er det seneste oljeprisfallet som etterlot seg betydelige fotspor i norsk økonomi, og spesielt arbeidsmarkedet. Analysene vil benytte dette sammenligningsgrunnlaget for å studere effektene som kan forekomme i fremtiden som følge av et kraftig oljeprisfall. Analysen er todelt; først analyseres utviklingen i lys av teori og data som allerede eksisterer, før fokuset rettes mot en prognosemodell basert på kvartalsvis tall fra 2010 til 2019. Oppgaven vil dermed benytte denne prognosemodellen til å predikere hva som vil skje med arbeidsmarkedet i fremtiden som følge av et oljeprissjokk. I metodedelen blir det presentert de utførte økonometriske testene som er lagt til grunn for oppgavens VAR-regresjonsmodell, samt reflektert over data og kilders validitet og reliabilitet. Hovedfokuset i oppgaven har vært å analysere alle relevante komponenter i arbeidsmarkedet som ble berørt av oljeprisfallet i 2014 i en kronologisk rekkefølge. Det vil si at oppgaven er lagt opp på en naturlig måte slik at de etterfølgende avsnittene har en sammenheng med det forrige. For å komme frem til en endelig konklusjon har det blitt benyttet data fra forskjellige aspekter ved arbeidsmarkedet i Norge som ulike fylker og næringer, samt utviklingen i oljepris. Ved å kombinere data og teori, samt tidsserieanalysen Vector Autoregression (VAR) har vi gjennom oppgaven kommet frem til en konklusjon; antall arbeidsledige i Norge vil øke ved et nytt oljeprisfall, og det vil videre kreves en omstilling i næringsstrukturen mellom konkurranseutsatte- og skjermede næringer. I tillegg vil et nytt fremtidig oljeprisfall ha mange fellestrekk med hva som skjedde i 2014, basert på oppgavens predikerte prognose.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectanvendt makroøkonomien_US
dc.titleAnalyse av effektene på arbeidsmarkedet som følge av et kraftig oljeprisfall, med spesialisering innenfor arbeidsledighet og oljeprisfallet i 2014en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel