Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHegnar, Margrethe
dc.date.accessioned2020-10-19T11:42:17Z
dc.date.available2020-10-19T11:42:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683633
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractLikestilling i norsk næringsliv er en tematikk som har fått økt fokus i løpet av de siste årene. Og selv om kvinner har en mer fremtredende stilling i næringslivet i dag enn tidligere, er kvinner fortsatt svært underrepresentert i norsk næringsliv. Det er helt sentralt å vite årsakene for skjevfordelingen mellom kvinner og menn for å kunne endre det i fremtiden, og i denne oppgaven har jeg undersøkt om eierskap kan være en av årsakene for den manglende likestillingen. Problemstillingen i oppgaven er som følger: Finnes det en sammenheng mellom kvinnelig eierskap og andelen kvinner i topplederstillinger og styreverv? Jeg har utforsket eksisterende litteratur på feltet, innhentet empirisk materiale ved hjelp av tre ulike metoder og analysert og tolket materialet. Jeg har brukt en statistisk, kvantitativ undersøkelse hvor jeg har gått inn i 150 norske selskaper. Jeg undersøkte om selskapene hvor kvinnelige aksjonærer har en betydelig eierandel har flere kvinner i topplederstillinger og styreverv, enn selskapene uten en betydelig eierandel kvinner. Videre har jeg gjennomført en kvantitativ undersøkelse i form av en spørreundersøkelse. Jeg har spurt 80 norske kvinner i norsk næringsliv om de selv mener eierskap har en sammenheng med topplederstillinger og styreverv. I tillegg har jeg gjennomført kvalitative intervjuer med to forskere på feltet for å høre mer om den manglende likestillingen i næringslivet, og hva de tror er årsakene bak. Undersøkelsene viste at det er mange flere kvinner i topplederstillinger og styreverv i selskapene hvor kvinner har en betydelig eierandel, enn i selskapene uten en betydelig eierandel av kvinner. Spørreundersøkelsen viste at 56 prosent av respondentene mener eierskap er relevant for topplederstillinger og næringsliv. Og i de kvalitative intervjuene kom det frem at eierskap er en av flere grunner for den manglende likestillingen i norsk næringsliv. Mønsteret i funnene tyder på at eierskap har en sammenheng med andelen kvinner i topplederstillinger og styreverv, og eierskap ser ut til å være en av flere sentrale årsaker for skjevfordelingen mellom kvinner og menn i norsk næringsliv.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectøkonomien_US
dc.subjectadminstrasjonen_US
dc.titleEierskap og likestilling i norsk næringsliven_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel