Show simple item record

dc.contributor.authorPedersen, Ingrid
dc.contributor.authorOlsø, Maren
dc.contributor.authorBerg, Amalie
dc.date.accessioned2020-10-19T11:31:46Z
dc.date.available2020-10-19T11:31:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683624
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractKlimaendringene er en av de største og mest aktuelle utfordringene verden står overfor i dag. Samtidig blir vi stadig flere mennesker på jorda, noe som fører til at behovet for mat også øker. Som en konsekvens av dette kan det være relevant å se på melbillelarver som en alternativ matkilde. Melbillelarver har flere utfordringer relatert til både produksjon og næringsinnhold, og er en vanlig proteinkilde i andre deler av verden som for eksempel Asia. I Norge er melbillelarver derimot et relativt nytt fenomen, hvor vår samarbeidsbedrift Larveriet er en av få produsenter. Med hensyn til at Larveriet selv har uttrykt et ønske om å være mer tilstede på forbrukermarkedet og med tanke på temaets aktualitet, utarbeidet vi følgende problemstilling: «Hvordan er interessen for melbillelarver som matvare på forbrukermarkedet i dag» Formålet med oppgaven var altså å kartlegge om det eksisterer et marked for melbillelarver i Norge, samt å se på hvilke ulike insentiver som kan påvirke interessen. I tillegg ønsket vi å komme frem til anbefalinger som kan være relevant for Larveriet, og andre insektsprodusenter, i arbeidet med å tilpasse seg situasjonen i markedet. Vi har gjennomført et omfattende litteratursøk som har resultert i ulike teorier innen forbrukeratferd og psykologi, samt teorien om produktutvikling. Som en konsekvens av Covid-19 så vi oss nødt til å samle inn data med hensyn til hva som rent praktisk var mulig å gjennomføre. Det ble utarbeidet fire undersøkelsesspørsmål som la grunnlaget for analysene. I vår oppgave har vi valgt en eksplorativ- og deskriptiv metodetilnærming, hvor vi endte opp med 21 dybdeintervjuer og 532 respondenter i en spørreskjemaundersøkelse. Under kapittelet resultater og analyser har vi presentert funnene fra undersøkelsene og analysert disse. Videre har vi drøftet analysene opp mot oppgavens teoretiske forankring. I og med at insekter som matvare er et relativt nytt fenomen i Norge med få produkter tilgjengelige på forbrukermarkedet, har det generelt vært vanskelig å finne relevant sekundærdata. Av den grunn er konklusjonen hovedsakelig basert på våre undersøkelser. Vår oppgave er ikke ment som et strategidokument for Larveriet, eller andre insektsprodusenter, og kan derfor oppleves som generell. Som konklusjon ser vi at det eksisterer en interesse for melbillelarver som matvare på det norske forbrukermarkedet i dag. Likevel er det grunn til å tro at denne interessen ikke omfatter et stort nok antall forbrukere til at insektsprodusenter, som Larveriet, vil oppnå tilstrekkelig lønnsomhet i dette markedet. Resultatene fra undersøkelsene tydet på at insentivene miljø, næringsinnhold, assosiasjoner og matkultur påvirker interessen for melbillelarver. Basert på våre analyser har vi derimot konkludert med at miljø og næringsinnhold ikke påvirker som vi antok. Vi har også kommet fram til relevante anbefalinger for Larveriet, og andre insektsprodusenter, som kan bidra til å øke interessen forog salget av melbillelarver. Disse går blant annet ut på å tilpasse seg forbrukerne ved å tilby kvernede produkter, samt å være tilstede i dagligvarekjedene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectmarkedsføringen_US
dc.subjectmarkedsføringsledelseen_US
dc.titleMelbillelarver som maten_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record