Show simple item record

dc.contributor.authorLoktu, Johan Knudsen
dc.contributor.authorFausa, Kristoffer Guldbrandsen
dc.date.accessioned2020-10-19T09:37:20Z
dc.date.available2020-10-19T09:37:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683590
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å utvide forståelsen rundt sammenhengen mellom Enrivonmental-, Social- og Governance-performance (ESGP) som måleparameter og finansielle prestasjoner (FINP) blant skandinaviske aksjeselskaper. For å undersøke dette har vi analysert selskaper notert på hovedindeksene OBX, OMXS30 og OMXC25CAP, som respektivt representerer Norge, Sverige og Danmark. Studien analyserer de noterte selskapene per Q1/20, med data fra 2011 til 2019. Selv om landene har sine forskjeller, følger de samme retningslinjer for ESG praksis og har vist seg å være blant landene i verden med mest fokus på bærekraft. Det er utarbeidet en overordnet problemstilling, som reflekterer studiens formål, og to relaterte hypoteser for å kunne konkludere basert på det empiriske bevismaterialet. Den første hypotesen tar for seg forholdet mellom ESGP, i sin helhet, og FINP. For å oppnå en dypere forståelse av ESGP tar den andre hypotesen for seg de tre underliggende komponentenes individuelle innvirkning på FINP. For å teste hypotesene er det utført en rekke regresjonsanalyser der FINP er definert som price-to-book ratio (P/B) og return on assets (ROA). Dataen som har blitt analysert er i hovedsak hentet fra Eikons Refinitiv database. Funnene indikerer at det ikke er noen signifikant sammenheng mellom ESGP og verken P/B eller ROA. Av ESGP sine underliggende komponenter er den kun Governance Score (GS) og Social Score (SOS) som indikerer en signifikant sammenheng med FINP. Basert på det empiriske belegget har GS en negativ effekt på ROA, mens SOS har en positiv effekt på P/B. Studien kan ikke sies å være original i sin overordnede metode, da den delvis replikerer en liknende studie fra Tyskland. Ved å anvende en tilnærmet lik metode på en annen populasjon, etterstreber studien å bidra med ny innsikt om forholdet mellom ESGP og FINP i det skandinaviske aksjemarkedet. Nøkkelord: Bærekraft, ESG, ESGP, FINP, OBX, OMXS30, OMXC25CAP, Thomson Reuters, Refinitiv, Skandinaviaen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectøkonomien_US
dc.subjectadministrasjonen_US
dc.titleInnvirkning av ESG på finansiell prestasjon. Bevis fra Skandinaviaen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record