Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKomarcic, Kristina
dc.date.accessioned2020-10-19T08:55:33Z
dc.date.available2020-10-19T08:55:33Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683552
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractProsjekt Autosys er et prosjekt på vegne av Statens Vegvesen. Gjennomføring av prosjektet er blitt forsøkt å utføres to ganger tidligere, både i 2002 og 2008. Et prosjekt som i utgangspunktet skulle koste 285 millioner NOK, koster den dag i dag ved sitt tredje forsøk, 1,6 milliarder NOK (Regjeringen, 2018). I 2016 fikk konsulentselskapet Accenture muligheten til å gjennomføre prosjektet som skal stå ferdig innen våren 2021. Prosjektet baserer seg på utvikling av et nytt ITsystem gjeldende erstatning av en stormaskinløsning. Stormaskinløsningen har siden 80-tallet i Norge registrert kjøretøy. Accenture er leverandør, mens Staten Vegvesen (SVV) er kunde. Betydningen prosjektet har for både Accenture og SVV er at det oppstår markedsføring gjennom dannelse av relasjonsverdi mellom kunde og leverandør, som vil styrke hverandres merkevare. Med samfunnet i teknologisk utvikling, trenger systemet mer brukervennlig og effektiv teknologi. Agile metoder er blitt en attraktiv metode ved prosjektarbeid grunnet metodens fleksibilitet. Prosjekt Autosys opererer med et såpass stort omfang, at det vil være nødvendig med høyere krav om kontroll. Derfor benytter de seg av både smidig gjennomføringsstrategi gjennom Scrum-, og fossefallsmetodikken for klare retningslinjer gjeldende deres leveranser. Prosjektet er et matriseprosjekt med prosjektdeltakere som utgjør tverrfaglige ressurser. Kommunikasjon vil være essensielt for å opprettholde prosjekteffektivitet gjennom påvirkning av motivasjon, ledelse og usikkerhetshåndtering. Tematikken tar utgangspunkt i problemstillingen; ‘’Hvordan kan bedre kommunikasjon i Scrum-teamet være med på å skape balanse mellom fossefallsmetodikken og deres smidige gjennomføringsstrategi, uten at det går utover prosjekteffektiviteten?’’. Ved bruk av dybdeintervju, er det blitt intervjuet fire respondenter både på ledelses- og team nivå fra Accenture. Det er blitt inntrykk av at det er god kommunikasjon, men det er områder en kan forbedre. I bunn og grunn er det blitt satt fokus på å danne en prosjektkultur i prosjektet i å med at dette har vært et problem ved deres tidligere forsøk. Kommunikasjon med tydelig kommunikasjonsprosess vil være fundamentalt for å opprettholde verdiene prosjektdeltakerne står ovenfor. Samtidig er kommunikasjon fundamentalt ved motivasjon, ledelse og usikkerhetshåndtering, ved at det påvirker prosjekteffektiviteten, og forhåpentligvis leder frem mot prosjektsuksess.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectprosjektledelseen_US
dc.titleKommunikasjon ved bruk av to ulike gjennomføringsstrategier i samme prosjekten_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel