Show simple item record

dc.contributor.authorEkornrud, Celine
dc.contributor.authorHaaland, Karoline Gurholt
dc.contributor.authorTaalesen, Tale Staveteig
dc.date.accessioned2020-10-19T08:02:44Z
dc.date.available2020-10-19T08:02:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683516
dc.descriptionBacheloroppgave i Forretningsutvikling og teknologi fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractEUs personvernforordning, GDPR, trådte i kraft 20. Juli 2018 og skal sikre at regler om personvern overholdes, og sørger for at data ikke misbrukes. Ny teknologi utfordrer personvernet dersom det ikke settes grenser. Behovet for satsninger på langsiktig teknologi står sentralt i det norske samfunnet. Teknologien kunstig intelligens kan bidra til å effektivisere, automatisere og standardisere arbeidsoppgaver i forretningsdrift. Følgende problemstilling drøftes i denne oppgaven: «På hvilken måte påvirker GDPR bruk og utvikling av kunstig intelligens, og hvordan kan teknologien utnyttes?» Personvern-implikasjonene er viktig for å ivareta individers frihet, samfunnets utvikling og etiske retningslinjer. Oppgaven fokuserer på hvordan bruk og utvikling av kunstig intelligens påvirkes av personvernhensyn i norske virksomheter, med hovedvekt på norske banker. Datagrunnlaget baserer seg på primærdata gjennom kvalitative intervjuer og sekundærdata fra supplerende litteratur. Oppgaven vil derfor være undersøkende og eksplorativt med et kausalt forskningsdesign. I analyse og drøftingskapittelet vil funn fra informanter knyttes opp mot relevant teori. Drøftingen inneholder avveininger om innebygd personvern, personvernkonsekvenser og tre av personvernprinsippene knyttet opp mot kunstig intelligens. Siste del av oppgaven vil trekke ut slutninger om sammenhenger som kan besvare problemstillingen, og trekke konklusjoner.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectforretningsutviklingen_US
dc.subjectteknologien_US
dc.titlePå hvilken måte påvirker GDPR bruk og utvikling av kunstig intelligens, og hvordan kan teknologien utnyttes?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record