Show simple item record

dc.contributor.authorErtvaag, William
dc.contributor.authorMosdal, Tord Edvin
dc.contributor.authorHeldal, Daniel Sandåker
dc.date.accessioned2020-10-15T11:10:37Z
dc.date.available2020-10-15T11:10:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683056
dc.descriptionBacheloroppgave i Entreprenørskap og økomnomi fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractSerieentreprenører er nødvendige for å tilføre innovasjon og samtidig utvikle samfunnet med tiden. Vi ønsker å se nærmere på hvordan serieentreprenørskap ser ut i Norge og gå nærmere inn på hvordan en typisk serieentreprenør tenker. Vi vil i løpet av vår oppgave legge frem teoriforankrede funn for å besvare problemstillingen: Hvordan ser serieentreprenørskap ut i Norge?- Hva kjennetegner en serieentreprenør og hva motiveres dem av? Oppgavens første del presenterer bakgrunnen for oppgaven, etterfulgt av struktur før vi legger til rette definisjonen av en entreprenør for å videre kunne drøfte en serieentreprenør. Del to omhandler vårt teoretiske rammeverk og presenterer teorier fra blant annet Penrose, Sarasvathy, Spilling, Lai og Maslow. Dette skaper grunnlaget for oppgavens videre analyse. I del tre tar vi for oss metodene vi har anvendt for å samle inn nødvendig data. Her fremlegges blant annet vår kvalitative datainnhenting i form av ti dybdeintervju med ulike typer entreprenører. Det var viktig for oss å kunne intervjue både kvinner og menn i forskjellige aldersgrupper for å skape et helhetlig bilde av serieentreprenører i Norge. Vi avslutter del tre med en kritikk av oppgavens reliabilitet og validitet for å sikre kvaliteten av våre funn. Del fire vil presentere disse funnene og skille primærdata inn i de relevante emnene. Avslutningsvis vil vi i del fem forankre våre funn opp mot teorien og presentere en konklusjon i del seks som gir et klart svar på vår problemstilling. Gjennom vår oppgave har våre funn vist oss at det norske samfunnet er åpen for serieentreprenørskap i form av rammeverk. Serieentreprenørene ser videre på de norske normene som en negativ faktor, men mener at det har blitt bedre nå enn det var for 10 år siden. Vi ser også at det som kjennetegner en serieentreprenør er en samling av flere faktorer som energi, risikovillighet og selvstendighet. Dette gjenspeiles også delvis i deres motivasjon hvor det å være sin egen sjef, samt anerkjennelse fra andre er sammen med de materielle godene deres største motivasjonskilde.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectentreprenørskapen_US
dc.titleSerieentreprenørskap i norgeen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record