Show simple item record

dc.contributor.authorBraathen, Martin Braathen
dc.contributor.authorTorp, Bendik Heder
dc.date.accessioned2020-10-15T07:34:52Z
dc.date.available2020-10-15T07:34:52Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2682926
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven har vi utført en verdsettelse av Mowi ASA. Problemstillingen for denne oppgaven er definert som: “Hva er den fundamentale aksjeverdien til Mowi ASA, som omsettes på Oslo Børs per 01.02.2020?” Med følgende underproblemstilling: “Bør den fiktive investor kjøpe, forbli nøytral eller selge Mowi ASA sin aksje?” Den endelige verdsettelsen av selskapet bygger på et flertall av ulike analyser. Den første analysen vi utførte var en regnskapsanalyse. I denne analysen har vi reformulert inntekts- og balanseregnskapet, samt utarbeidet en kontantstrømoppstilling for selskapet. Dette har gitt oss et bedre innblikk i Mowi’s lønnsomhet fra kjerneaktivitetene og en forståelse for deres finansielle posisjon. Den neste analysen vi gjennomførte var en strategisk analyse av selskapet, hvor vi tar for oss både de interne og eksterne aspektene ved selskapet. Denne analysen har gitt oss en forståelse av selskapet og deres tilhørende bransje, samt et inntrykk av Mowi’s evner, muligheter og fremtidig vekstpotensial. De utførte analysene dannet et godt grunnlag for å kunne utarbeide fremtidsprognoser for de neste tre årene. Vi har valgt en treårig prognosehorisont fordi usikkerheten rundt estimatene øker med antall år som estimeres, og modellene som benyttes i denne oppgaven fungerer best når estimatene er presise. Troverdigheten rundt sluttresultatet er derfor høyere nå enn om vi skulle brukt en femårig eller tiårig prognosehorisont. Hovedmodellen som benyttes i denne verdsettelsen er en Discounted Cash Flow Model, heretter omtalt som DCF. De prognostiserte variablene fungerer som input i DCF-modellen. Vi har også benyttet en EVA-modell for å kontrollere resultatene våre. Som en supplerende analyse har vi også gjennomført en multippel-analyse for å sammenligne Mowi med sine konkurrenter. Etter verdsettelsen gjennomførte vi en sensitivitetsanalyse for å undersøke hva som ville ha skjedde med aksjeprisen dersom vi endret variablene i DCF-modellen. Som et svar på vår problemstilling konkluderer vi med at Mowi’s aksje er underpriset per 01.02.2020, og resulterer i den anledning til en kjøpsanbefaling for den fiktive investor.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectøkonomien_US
dc.subjectadminstrasjonen_US
dc.titleVerdsettelse av Mowi ASAen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record