Show simple item record

dc.contributor.authorDidriksen, Ruben
dc.date.accessioned2019-10-07T09:24:07Z
dc.date.available2019-10-07T09:24:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620578
dc.descriptionBacheloroppgave i Entreprenørskap fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractInternettet er blitt en del av hverdagen til milliarder av mennesker, og har skapt en svært lukurativ markedsplass for både veletablerte selskaper, og oppstartsbedrifter. Flere, og flere selskaper tilbyr tjenester over internettet, noe som har resultert i hardere konkurranse. Bedrifter konkurrerer i mindre grad på hvor unike tilbudene er, og i høyere grad på pris og tilgjengelighet. Denne utviklingen har resultert i at veletablerte bedrifter, som oppstartsbedrifter har måtte benytte seg av mer moderne distribusjonsmodeller som møter kravene, og de forventningene som stilles i dagens markedet; herunder muligheter for tilpassing, skalering og lave priser. SaaS, eller «Software-as-a-Service» er en distribusjonsmodell som er skreddersydd for å møte kravene fra det moderne markedet, og dens benyttelse har gitt positive innvirkninger hos en rekke veletablerte selskaper. Riktig nok, er det gjort relativt lite forskning på hvilke innvirkninger benyttelsen av denne modellen har hatt på oppstartsbedrifter som opererer innenfor sterkt regulerte bransjer, som eksempelvis bank- og finansbransjen. Spørsmålet som former problemstillingen i denne oppgaven er derfor som følger: «Hva innebærer valget av distribusjonsmodellen SaaS (Software-as-a-Service) for oppstartsbedrifter som leverer Fintech-tjenester?» I denne oppgaven tar jeg for meg oppstartsbedrifter som leverer finansteknologi (også kalt «Fintech) innenfor bank- og finansbransjen, og hva benyttelsen av distribusjonsmodellen SaaS innebærer for deres kostnader og inntekter, drift, ansvar og kunder. Ved hjelp av empiri innhentet fra 5 intervjuer med oppstartsbedrifter som leverer fintech-tjenester, og teori som går i dybden på SaaSmodellen, og dens forventede påvirkninger på ledende programvareleverandører, har jeg kommet frem til interessante funn som avdekker både positive, og negative innvirkninger som følge av bruken av SaaS-modellen. Gjentakende innbetalinger skaper en forutsigbar økonomisk situasjon for oppstartsbedriftene, som gjør at bedriftene stiller mer positivt ovenfor potensielle investorer. Men, lavere innbetalinger øker behovet for kundevolum. I lys av at bedriftene må opererere så kostnadseffektivt som mulig, og at bedriftene samtidig står ansvarlige for den kontinuerlige driften at tjenesten, oppstår det nye utfordringer i forbindelse med sikkerhet og tillit. Bedriftene møter disse utfordringene med fokus på ulike tiltak, og det skapes debatter i lyset av de forskjellige initiativene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectentreprenørskapnb_NO
dc.titleEffekten av Software-as-a-Service som distribusjonsmodell for oppstartsbedrifter som leverer Fintech-tjenesternb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record