Show simple item record

dc.contributor.authorStenberg, Pernille Ekrem
dc.contributor.authorLovisenro, Andrea
dc.date.accessioned2019-10-07T08:42:14Z
dc.date.available2019-10-07T08:42:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620554
dc.descriptionBacheloroppgave i Logistikkledelse / Supply Chain Management fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractDen teoretiske delen av oppgaven tar for seg verktøy for utvikling av transportkalkyler, og ulike faktorer som er av betydning for transportkostnadene. Det presenteres ulike prisformater, samt hvordan incentiv og risiko fordeler seg mellom transportkjøper og transportselger ved de ulike prisformatene. Med bakgrunn i teorien har vi gjennomført et case for bedriften Nortura, og har formulert følgende problemstilling: «Hvilke konsekvenser og risiko står Nortura ovenfor ved å endre prisformatet på transport av dyr fra "pris per dyr" til "pris per kilometer"?» Oppgaven er avgrenset til å omhandle transport av gris som leveres til slakteriet i Tønsberg. «Pris per dyr» vil heretter omtales som «pris per gris». I situasjonsanalysen har vi utarbeidet en årskalkyle, og en oppdragskalkyle knyttet til prisformatene «pris per gris» og «pris per kilometer». Vi har stipulert nye priser med utgangspunkt i soneinndelingen Nortura benytter i dag. Prisene danner grunnlaget for analysene som belyser hvilke konsekvenser og risiko Nortura står overfor ved å endre prisformatet. Vi har kommet frem til at en endring av prisformatet innebærer at transportørene mister incentiv til å utnytte bilene, men går over til å ha incentiv til å kjøre mange kilometer. Nortura går derfor fra å sitte med lite risiko knyttet til transporten, til å risikere at kostnaden per gris som fraktes blir høyere. Skal kostnaden per gris ved prisformatet «pris per kilometer» være lik prisen per gris ved prisformatet «pris per gris», er utnyttelsesgraden avgjørende. Jo flere kilometer transportøren kjører i sonen, desto høyere må utnyttelsesgraden være for at prisformatene skal møtes. Det er derfor viktig for Nortura å utarbeide effektive ruteplaner, og sørge for at bilene utnyttes godt. Samtidig må det utvikles avtaleformer som sikrer rette incentiver til å effektivisere transporten for begge parter. Et stopptillegg vil gi transportørene incentiv til å stoppe på gårdene for å hente gris, som igjen vil øke utnyttelsesgraden.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectlogistikkledelsenb_NO
dc.subjectsupply chain managementnb_NO
dc.titleHvilke konsekvenser og risiko står Nortura ovenfor ved å endre prisformatet på transport av dyr fra "pris per dyr" til "pris per kilometer"?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record