Show simple item record

dc.contributor.authorHagland, Mats
dc.contributor.authorFurebotn, Henrik
dc.date.accessioned2019-10-04T13:20:25Z
dc.date.available2019-10-04T13:20:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620389
dc.descriptionBacheloroppgave i Forretningsutvikling og teknologi fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractOppegård og Ski kommune skal slås sammen til Nordre Follo kommune. I forbindelse med sammenslåingen skal de blant annet anskaffe et elektronisk pasientjournalsystem (EPJ-system). Dette systemet må være implementert og klart til oppstart 01.01.2020. Prosjektgruppen har satt av seks måneder fra kontraktinngåelse til oppstart, noe som er lite tid i en implementeringssammenheng. Derfor valgte vi problemstillingen: Hvordan kan prosjektgruppen i Nordre Follo kommune anskaffe et elektronisk pasientjournalsystem med den nødvendige kvaliteten innen tidsfristen. Med bakgrunn i analysen av dagens situasjon har vi utarbeidet et løsningsforslag. Forslaget innebærer at prosjektgruppen bør anskaffe et SaaS-basert EPJ-system i kombinasjon med å bruke en malbasert metode når de skal implementere systemet, og at de bør inngå et partnerskap med systemleverandøren. I tillegg foreslår vi tre risikotiltak: delegere flere ressurser, tilpasse opplæringen og øke prosjektdeltakernes stillingsprosenter. Løsningsforslaget ble godt mottatt av prosjektgruppen. Tiltakene er gjennomførbare, og de vil redusere risikoen i prosjektet. Under presentasjonen av løsningsforslaget kom det likevel frem at kommunen har avlyst anbudsprosessen, og at de har bestemt seg for å utsette anskaffelsen av et nytt EPJ-system. Frem til oppstart av den nye kommunen skal de jobbe for å slå sammen de eksisterende systemene i kommunene. Utsettelsen er et hvileskjær for prosjektgruppen, og det vil ha flere negative konsekvenser for kommunen. Vår konklusjon er at beslutningen ikke er til det beste for innbyggerne i Nordre Follo kommune. Vår anbefaling er derfor at prosjektgruppen ikke sementerer sitt gamle system, men anskaffer et moderne EPJ-system etter den malbaserte metoden med tilhørende risikotiltak.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectforretningsutviklingnb_NO
dc.subjectteknologinb_NO
dc.titleImplementering av EPJ-system i Nordre Follo kommunenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record