Show simple item record

dc.contributor.authorEllingsen, Camilla
dc.contributor.authorOlsen, Markus
dc.date.accessioned2019-10-04T12:38:02Z
dc.date.available2019-10-04T12:38:02Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620371
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven har vi gjennomført en verdsettelse av Bouvet ASA. Problemstillingen til oppgaven er: “Hva er den fundamentale verdien av en aksje i selskapet Bouvet ASA per 01.01.2019?” Med delproblemstillingen: “Bør en fiktiv investor kjøpe, selge eller holde aksjen til Bouvet ASA per 01.01.2019 når formålet er å oppnå avkastning i aksjen?” Digitalisering er et svært aktuelt tema og Bouvet har i sin rolle som IT-konsulentselskap en sentral posisjon i dette. Bransjen har opplevd sterk vekst og presenterte oss med et spennende næringsområde å undersøke nærmere. Dette, i sammenheng med Bouvets sterke profil, gjorde denne oppgaven interessant for oss. Vi har gjennomført verdsettelsen av Bouvet med et eksternt syn og alle analysene bygger på offentlig tilgjengelig informasjon. Disse analysene innebærer politiske og makroøkonomiske faktorer som påvirker IT-bransjen, intern analyse av Bouvets konkurransefortrinn, regnskapsanalyse, fremtidsregnskap som et uttrykk for resultatene fra de foregående analysene og sensitivitetsanalyser av verdsettelsen. I tillegg inneholder oppgaven en gjennomgang av det relevante teoretiske grunnlaget, blant annet verdsettelsesmodeller, verdiskapning og relevant risiko. Den fundamentale verdsettelsen er basert på RI- og FCFF-modellen. Verdsettelsesmodellene gir ulike aksjeverdier. RI-modellen gir en verdi på 315 kr, mens FCFF-modellen gir en verdi på 350 kr. For å angi en endelig verdivurdering har vi benyttet et gjennomsnitt av disse to og anslår en aksjeverdi på 333 kr. Vi vurderer dermed aksjen som underpriset og anbefaler en kjøpsstrategi.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.titleVerdsettelse av Bouvet ASAnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record