Show simple item record

dc.contributor.authorGundersen, Camilla Lillebø
dc.contributor.authorHelgeland, Anne Gro
dc.contributor.authorBryne, Hilde
dc.date.accessioned2019-10-01T08:45:20Z
dc.date.available2019-10-01T08:45:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2619534
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractDet norske oljeeventyret startet i 1969, og siden den gang har Norge vært gjennom flere oljekriser. I 1986 ble oljebransjen rammet av et tilbudssjokk, der oljeprisen stupte fra 30 USD fatet til 10 USD fatet. Et forholdsvis likt sjokk oppstod i 2014, der oljeprisen falt fra 115 USD fatet til 30 USD fatet. I denne avhandlingen ønsker vi å foreta en komparativ analyse av oljeprisfallet i 1986 og 2014. Problemstillingen vi har utarbeidet er følgende: Hvordan ble BNP påvirket av oljeprissjokket i 1986 sammenlignet med 2014, og hvilke tiltak ble iverksatt i de to ulike periodene? I teoridelen gir vi først et innblikk i oljemarkedet, og forklarer årsaken til at oljeprisen falt i begge perioder. Videre presenteres makroøkonomiske teorier, som BNP, IS-MP-modellen og konjunkturer. Til slutt ser vi nærmere på den økonomiske politikken, der det fokuseres på relevante variabler i penge- og finanspolitikken som demper svingninger i BNP. Datainnsamlingen vår viser at det oppstod lavkonjunkturer som følge av oljeprisfallene i 1986 og 2014. Dette ble observert ved å anvende et Hodrick- Prescott filter som viser hvordan faktisk BNP avviker fra trend-BNP. Ifølge syklusen laget av Hodrick-Prescott filteret får BNP et kraftigere fall etter sjokket i 1986, sammenlignet med etter sjokket i 2014. I analysen vises det at oljeprisen påvirket BNP etter begge oljeprisfallene. Videre analyseres det hva som var bakgrunnen for dette, og kobler det opp mot den økonomiske politikken som endret seg i løpet av disse to periodene. I 1986 ble pengepolitikken styrt etter en fast valutakurs, og Norge hadde ikke en økonomisk buffer i form av oljefondet. I 2014 ble det derimot brukt inflasjonsmålstyring for pengepolitikken med en flytende valutakurs, og oljefondet var opprettet. Funnene impliserer at Norge fikk en større nedgang i BNP etter oljeprisfallet i 1986, sammenlignet med fallet i 2014. Basert på resultatene som er fremkommet gjennom vår analyse var det endringene i den økonomiske politikken som bidro til at oljeprisfallet i 2014 ikke fikk et like stort tilbakeslag i BNP sammenlignet med oljeprisfallet i 1986.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.titleKomparativ analyse av oljeprissjokkene i 1986 og 2014nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record