Show simple item record

dc.contributor.authorAndreassen, Martin Georg Bie
dc.contributor.editorGundersen, Fredrik Bjanger
dc.date.accessioned2019-09-26T13:54:46Z
dc.date.available2019-09-26T13:54:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2619018
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractDen norske netthandelsbransjen har opplevd en enorm vekst de siste 20 årene og er fortsatt bare i startfasen. Norske netthandelsaktører behandler stadig større mengder med persondata. EUs nye personvernforordning - GDPR - trådte i kraft i alle EU- og EØS-land den 25. mai 2018. For norske virksomheter som behandler store mengder data har dette ført til store omstillinger og risikoene kan være mange dersom de ikke etterlever GDPR-regelverket. Problemstillingen som drøftes i denne oppgaven er: Hvordan har norske netthandelsaktører blitt påvirket av GDPR og hvilke risikoer står de ovenfor ved å ikke etterleve GDPR-regelverket? GDPR-regelverket stiller en rekke krav til alle norske virksomheter som behandler persondata og har som hensikt å gi enkeltindividet større kontroll over egne personopplysninger. Oppgaven fokuserer på norske netthandelsaktører og hvordan de har blitt påvirket av GDPR-regelverket. En annen sentral faktor i oppgaven er å vurdere risikofaktorer som norske netthandelsaktører står ovenfor ved å ikke etterleve GDPR-regelverket. Datagrunnlaget baserer seg på både primær- og sekundærdata. Primærdata er hentet inn fra kvalitative intervjuer og en kvantitativ spørreundersøkelse. Oppgaven er utforskende og eksperimenterende med et kausalt forskningsdesign. I siste del av oppgaven knyttetes teori og dataanalyse sammen, før vi i konklusjonen oppsummerer våre funn i lys av problemstillingen. Problemstillingen er todelt, og forskningsspørsmålene kan enten ses individuelt eller i sammenheng.. Helt avslutningsvis lanserer vi noen generelle anbefalinger til tiltak som kan iverksettes av norske netthandelsaktører/myndigheter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.titleHvordan påvirker GDPR norske netthandelsaktører - risiko og muligheternb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record