Show simple item record

dc.contributor.authorMilenkovic, Cecilie Refsnes
dc.date.accessioned2019-09-24T15:02:04Z
dc.date.available2019-09-24T15:02:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2618585
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedsføring fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractTemaet for denne bacheloroppgaven omhandler hvordan den digitale markedsføringsstrategien inbound marketing kan bidra til å utvikle gode kunderelasjoner i bedriftsmarkedet. Fokuset er spesielt rettet mot bruk av ulike markedsføringsverktøy for å lede kundene gjennom og forenkle kjøpsprosessen. Mitt empiriske arbeid tar utgangspunkt i beslutningstakere og markedsførere på bedriftsmarkedet. Jeg belyser inbound marketing-strategien og dens markedsføringsverktøy samt hva markedsføringen må ta hensyn til fra et bedriftsmarkedets-perspektiv og ved utvikling av kunderelasjoner. Målet mitt var både å forstå og forklare, derfor ble det benyttet en formålstjenlig kombinasjon av metoder. Primærdatainnsamlingen er basert på tre individuelle dybdeintervju med beslutningstakere i bedriftsmarkedet og en spørreundersøkelse blant markedsførere i bedriftsmarkedet. I analysen av datamaterialet ble det blant annet gjennomført åpen koding og deskriptiv statistikk. Det var særlig følgende funn som utpekte seg: 1. Digitale medier har redusert kompleksiteten av kjøpsprosessen og behovet for flere involverte. Den digitaliserte kjøpsatferden og kjøpsprosessen krever en annen tilnærming til markedsføring enn tidligere. 2. Inbound marketing er med på å forenkle og lede kundene gjennom dagens digitaliserte kjøpsprosess ved å gi godt og verdsatt innhold, synlighet i søkemotorer samt engasjere og skape plattformer for interaksjon. 3. Markedsførere i bedriftsmarkedet må prioritere SEO-arbeid for å øke synlighet blant potensielle kunder samt er det hensiktsmessig å koordinere et godt samarbeid mellom markedsførings-, salg- og servicefunksjonen for å minimere gap mellom markedsføreres prioriteter og det som verdsettes av beslutningstakere. Min forståelse av inbound marketing er at det er en digital markedsføringsstrategi som er mer tilpasset dagens digitaliserte kjøpsprosess og bidrar til å utvikle gode kunderelasjoner. Innenfor denne strategien finner man ulike markedsføringsverktøy som skal tiltrekke, engasjere og begeistre kunder på nett. Med utgangspunkt i funn og drøftinger anbefaler jeg at bedrifter i bedriftsmarkedet organiserer markedsføringen sin rundt en inbound marketing-strategi fornb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectmarkedsføringnb_NO
dc.subjectmarkedsføringsledelsenb_NO
dc.titleInbound marketing: «Hvordan kan inbound marketing utvikle gode kunderelasjoner i bedriftsmarkedet (B2B)?»nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record