Show simple item record

dc.contributor.authorValråmoen, Anette Bruaset
dc.contributor.authorGuddal, Arnold Nacuray
dc.contributor.authorBøe, Aleksander
dc.date.accessioned2019-09-24T12:05:52Z
dc.date.available2019-09-24T12:05:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2618510
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractI denne oppgaven ser vi på kryptovalutaen Bitcoin både som en pengeenhet og pengesystem, i forhold til sentralbanken og dagens pengepolitikk. Vi forsøker etter beste evne å sammenligne systemene med hverandre. Dette gjør vi ved å trekke frem både fordeler og ulemper, samt diskutere komplikasjoner og problemer vedrørende Bitcoin og dagens pengesystem. Oppgaven starter med teknologiaspektet som forklarer Bitcoins teknologi samt hvordan kryptovaluta oppstod. Videre ser vi på selve teknologien bak Bitcoin og blokkjede (blockchain); hvilke løsninger og muligheter denne teknologien kan bringe. Andre del av oppgaven tar for seg sentralbanken og dagens pengepolitikk. Sentralbanken har ansvaret for å styre pengepolitikken til et lands- eller pengeunions valuta. Vi har fokusert på hvordan styringsrenten, mekanismen rundt og kvantitative lettelser påvirker inflasjonen og derigjennom økonomien. Videre har vi inkludert lånemuligheter som et punkt og diskuterer hvilken betydning lån har for konsumet hos et individ. I tilknytning til ovennevnte har vi i samråd med veileder valgt relevante modeller og teorier som har bidratt til faglig diskusjon og drøfting. I den tredje delen har vi tatt for oss tre store og kjente finansielle kriser. Historiske tilbakeblikk er sammenlignet med Bitcoin og investorenes ønske om avkastning. Punktet er avsluttet med en syv-trinns krisemodell som er utviklet fra Kindleberger, Minsky, Eichengreen og annen kriseforskning. Avslutningsvis drøfter vi egnetheten til Bitcoin som pengesystem og konkluderer basert på oppgavens hovedbestanddeler. Basert på sistnevnte har vi konkludert at Bitcoin og dagens pengesystem kan fungere i harmoni med hvert sitt bruksområde. Vi kom frem til at dagens pengesystem egner seg til hverdagslig bruk, lån samt transaksjoner som krever lav sikkerhet. Bitcoin har egenskaper som egner seg best til store, viktige transaksjoner som krever maksimal sikkerhet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadminstrasjonnb_NO
dc.titleBitcoin og dagens pengesystemnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record