Show simple item record

dc.contributor.authorRolfsen, Tønnes Stang
dc.contributor.authorHansen, Veronika
dc.date.accessioned2019-01-11T09:24:03Z
dc.date.available2019-01-11T09:24:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2580290
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractI januar 2019 skal IFRS 16 erstatte gjeldende standard IAS 17 om leieavtaler. Den nye standarden skiller ikke lenger mellom finansielle og operasjonelle leieavtaler, slik som gjeldende regelverk regnskapsfører leieavtaler for leietaker ulikt. I vår oppgave undersøker vi om ny standard, IFRS 16, gir økt verdirelevans sammenlignet med gjeldende standard IAS 17. For å kunne sammenligne de to standardene har vi måttet beregne den regnskapsmessige effekten for leietaker av å implementere IFRS 16. Det har vi gjort ved å justere balansen og resultatet til alle foretak i utvalget ved å beregne effekten av å balanseføre operasjonelle leieavtaler, i motsetning til å kostnadsføre de fortløpende. Vi har benyttet kapitaliseringsmetoden utviklet av Imhoff Jr, Lipe og Wright (1991), men vi har gjort våre egne tilpasninger til metoden. Videre har vi brukt Ohlsonmodellen og prismodellen for å analysere verdirelevansen med aksjepriser som benchmark. Vi har kjørt regresjoner både med og uten uteliggere, og vi har også kjørt regresjoner kun med foretakene i utvalget som får en betydelig effekt av å balanseføre de operasjonelle leieavtalene. Etter å ha justert regnskapene ser vi at implementeringen av IFRS 16 vil ha en betydelig effekt på foretakenes regnskap. Våre verdirelevansanalyser klarer ikke å gi støtte for vår antakelse om at verdirelevansen er høyere etter omregning til IFRS 16. Vi konkluderer heller ikke med at verdirelevansen blir lavere med IFRS 16, siden vi får ujevne resultater i regresjonene våre, det er usikkerhet ved kapitaliseringsmetoden og vi burde hatt flere observasjoner.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.subjectaccountancynb_NO
dc.titleVerdirelevans av leieavtaler for norske børsnotert foretaknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record