Show simple item record

dc.contributor.authorVåden, Toni Regine
dc.contributor.authorBråten, Ida Marie
dc.date.accessioned2019-01-11T08:16:29Z
dc.date.available2019-01-11T08:16:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2580274
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractKunstbransjen og lovgiver har opp gjennom historien vært uenige om hva som kan defineres som kunstverk. Det har i flere år vært ytret av bransjen at definisjonen av kunstverk i merverdiavgiftsloven har vært utdatert, og har behøvd en revidering. I 2016 og 2017 ble kritikken forsøkt møtt, og det ble vedtatt forskriftsendring av kunstdefinisjonen i merverdiavgiftsloven. Oppgaven begynner med innledning som presenterer bakgrunn, tema og relevante områder i forbindelse med temaet. Oppgaven redegjør deretter for definisjonen slik den foreligger i dag, utfordringer ved den tidligere definisjonen samt lovgivers og kunstbransjens mening om definisjonen i ettertid av endringen. Videre gjør oppgaven rede for hvordan merverdiavgiftslovens definisjon av kunstverk påvirker merverdiavgiftsbehandling ved henholdsvis omsetning og innførsel. Oppgaven utdyper merverdiavgiftslovens gjeldende regelverk om unntak, redusert beregningsgrunnlag og alminnelig avgift ved kunstners, mellommanns og andres omsetning ved innenlands omsetning og innførsel. For å belyse oppgavens problemstillinger er det benyttet praktiske eksempler, både fiktive scenarier og virkelige hendelser. Et av de fiktive scenariene benyttet er hvorvidt en gullbarre kan smeltes om og innføres til Norge uten belastning av innførselsmerverdiavgift. Det er i kommunisert med personer i kunstbransjen, for å ytterligere belyse deres side av saken og hvordan lovgivningen blir oppfattet. Videre er det innhentet uttalelser fra tolletaten for å belyse konkrete eksempler i oppgaven. Gjennom oppgavens drøftelser er det fremkommet at dagens definisjon av kunstverk i merverdiavgiftsloven er en forbedring av tidligere lov, og at Norges definisjon av kunstverk er mer samtidsrettet enn sine naboland. Videre fremkom det muligheter for å innføre gull uten innførselsmerverdiavgift ved benyttelse av avgiftsunntak for kunstverk.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.subjectaccountancynb_NO
dc.titleOmsetning og innførsel av kunstverknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record