Show simple item record

dc.contributor.authorSolvang, Hilde Cathrine
dc.contributor.authorSkjerve, Wenche Eggan
dc.date.accessioned2018-12-21T13:04:57Z
dc.date.available2018-12-21T13:04:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2578643
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractRevisjonskvalitet er et omdiskutert tema til tross for at det verken foreligger en omforent definisjon av begrepet eller en omforent metode for å måle slik kvalitet. I etterkant av finanskrisen ble temaet ytterligere aktualisert. Dette medførte at regulatoriske myndigheter og standardsettere tydeliggjorde rammeverkene for å fremme viktigheten av revisjonskvalitet. Temaet er fremdeles aktuelt og debatteres jevnlig i faglitteraturen og i studiesammenheng. Til tross for at majoriteten av revisjonsbransjen organiserer sine ansatte i team, er det forsket lite på sammenhengen mellom teamarbeid og revisjonskvalitet. Studiens problemstilling er «I hvilken grad påvirker teamets effektivitet revisjonskvaliteten?». Problemstillingen søkes besvart ved å vurdere om teamarbeid påvirker revisjonskvaliteten gjennom måling av revisors dysfunksjonelle adferd. Dette er betegnelsen på alle typer adferd som anses å svekke revisjonskvaliteten. Studien antar at effektive team i mindre grad utøver dysfunksjonell adferd, og dermed oppnår bedre revisjonskvalitet. En selvadministrerende spørreundersøkelse ble benyttet for å innhente data. Svarprosenten i undersøkelsen var 33 %. Dataene er bearbeidet statistisk. Analysene avdekker at hele 98,51 % av respondentene har utført dysfunksjonell adferd. Aksept av svak klientforklaring og overfladisk dokumentgjennomgang er mest utbredt. Studien påviser at revisor utfører dysfunksjonell adferd selv når teamet evner å tilpasse seg endringer fra opprinnelige planer underveis i en revisjonsprosess, og når teammedlemmer avlaster og omorganiserer arbeidsoppgaver seg imellom ved behov. Dette funnet er overraskende, og ikke i tråd med det vi forventet. Samtidig viser analysen redusert omfang av dysfunksjonell adferd når medlemmene i teamet overvåker hverandres arbeid. Funnene kan ikke generaliseres, men gir en indikasjon på utfordringene ved teamarbeid og hvordan dette kan påvirke adferden til revisor som teammedlem og teamet som helhet. Vår studie erfarer at teamets effektivitet påvirker revisjonskvaliteten.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.subjectaccountancynb_NO
dc.titleRevisjonskvalitet og teameffektivitet : en kvantitativ studie av norske revisjonsteamnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record