Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Dayana Bjørling
dc.date.accessioned2018-12-13T12:36:30Z
dc.date.available2018-12-13T12:36:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2577599
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractI denne masteroppgaven gjennomfører jeg en panelstudie av alle selskaper i Norge i perioden 2005 – 2015. Oppgaven tar for seg revisors beslutningsprosess ved usikkerhet om fortsatt drift. Hovedformålet med oppgaven er å avdekke om det er forskjeller mellom BDO og «Big 4», når det gjelder denne prosessen. Revisors beslutningsprosess ved usikkerhet om fortsatt drift består hovedsakelig av to faser. I fase 1 avdekker revisor om selskapet har et problem relatert til fortsatt drift – usikkerhet. I fase 2 benytter revisor etterfølgende informasjon, for å avgjøre om revisjonsberetningen bør modifiseres som følge av fortsatt drift - usikkerhet. For å sikre en god struktur og en rød tråd gjennom hele oppgaven, er denne dermed bygd opp etter fasene i beslutningsprosessen. Jeg har foretatt en grundig litteraturgjennomgang, som igjen danner grunnlaget for dataanalysen. Videre har jeg gjennomgått gjeldende rammeverk knyttet til fortsatt drift. I denne oppgaven benytter jeg en kvantitativ metode. I metodekapitlet prøver jeg å være så detaljert som mulig, slik at leseren kan følge hele prosessen. Jeg legger også vekt på etiske aspekter, som må tas hensyn til gjennom hele forskningsprosessen. Dataanalysen foretas ved hjelp av STATA 15, og jeg benytter Probit – regresjon i både fase 1 og 2. Mine funn viser at det ikke er noe forskjell mellom BDO og «Big 4», når det gjelder revisors beslutningsprosess ved fortsatt drift – usikkerhet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.subjectaccountancynb_NO
dc.titleEr det forskjeller mellom BDO og «Big 4» når det gjelder revisors beslutningsprosess ved fortsatt drift – usikkerhet?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record