Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHauge, Marthe Bjerkelien
dc.contributor.authorAarsnes, Runar Digernes
dc.contributor.authorEikås, Hanna Monslaup
dc.date.accessioned2018-11-16T10:01:15Z
dc.date.available2018-11-16T10:01:15Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2573151
dc.descriptionBacheloroppgave i Bedriftsutvikling for SMB fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractVi har i denne oppgaven samarbeidet med KLP Banken, en strategisk forretningsenhet i KLP-konsernet. Formålet med oppgaven har vært å undersøke hvordan banken jobber for å oppnå sine egne mål, og samtidig operere i samsvar med konsernets verdier. Vi har avgrenset oppgaven til å omhandle privatmarkedet, og har arbeidet ut i fra problemstillingen «Hvordan kan KLP Banken øke antallet kunder?». Oppgaven følger IMRoD-oppsettet, og består av en innledning, teori, metode, presentasjon av data, diskusjon og konklusjon. Innledningen har som formål å presentere generell informasjon om både bedriften og konsernet. Videre følger oppgavens teoretiske forankring hvilket bygger fundamentet for resten av oppgaven. Teoridelen består hovedsakelig av tre ulike temaer; forretningsmodell, tjenesteyting og innovasjon. Vi ser på Osterwalders forretningsmodell og gjennomgår hele lerretet, i tillegg til forretningsmodellens design og strategi. I tjenesteyting tar vi for oss Gap-modellen og servicepyramiden, mens innovasjon tar for seg seks av Keeleys ti innovasjonstyper. Etter den teoretiske forankringen følger metodedelen, her forklares hvordan utarbeidelsen av kvalitative og kvantitative analyser har foregått for å belyse problemstillingen fra ulike interessenters perspektiver. I resultater og funn presenteres den viktigste informasjonen fra analysene våre og avdekker informasjon vi vil ta for oss i diskusjonsdelen. Basert på teori og funn konkluderer vi med konkrete tiltak og ser på deres konsekvenser i oppgavens avslutning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectbedriftsutviklingnb_NO
dc.subjectSMBnb_NO
dc.subjectsmå og mellomstore bedrifternb_NO
dc.titleKLP Banken - En liten bank i et stort konsernnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel