Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFrancisxavier, Piriiyanth
dc.contributor.authorAntonsen, Erika Delgado
dc.contributor.authorStrand, Nora
dc.date.accessioned2018-11-16T09:25:46Z
dc.date.available2018-11-16T09:25:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2573142
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractMaudal kraftverk er et 90 år gammelt kraftverk som Lyse Produksjon vil fornye. Tidligere har Lyse analysert hvor mye det koster å bygge ut et helt nytt kraftverk og har konkludert at dette ikke vil være en forsvarlig investering. Videre har de vurdert en fornyelse av eksisterende kraftverk og infrastruktur med vesentlig lavere investeringskostnader. Ut i fra dette kom prosjektet «Maudal fornyelsen». Vår oppgave baserer seg på å utføre en investeringsanalyse, hvor vi har fått tildelt tre ulike utbyggingsscenarioer av mulige fornyelser. Disse alternativene er andre løsninger enn å totalrenovere hele kraftverket. Formålet med denne oppgaven er å gi en utreding om hvilket utbyggingsalternativ som er mest lønnsomt ved hjelp av økonomiske modeller som vi har lært i vårt fordypningsfag. Etter flere innholdsrike samtaler med veiledere og kontaktpersoner fra Lyse har vi kommet frem til følgende problemstilling: «Hvilket utbyggingsalternativ av Maudal kraftverk vil være mest lønnsomt over tid?» Gitt vår problemsstilling har vi derfor utarbeidet en analyse ved bruk av nåverdiog IRR-metoden, samt beregning av avkastningskrav. Lyse AS er ikke børsnotert, derfor har vi benyttet Damodarans beregning av bransjebeta for «Green and Renewable Energy» som skal reflektere den systematiske risikoen for prosjektet. Basert på tre ulike scenarioer har vi modellert tre ulike kontantstrømmer som skal beskrive og reflektere det mest lønnsomme alternativet. Videre vil vi drøfte markedsutsiktene til Lyse Produksjon ved å se på makroøkonomiske forhold som tilbud og etterspørsel, energikonsum i Europa, regulatoriske forhold og vannkraft i Norge. Skattelegging av vannkraftverk vil bli vektlagt, da dette har en stor innvirkning på de resultatene vi får av lønnsomhetsberegningene. Ettersom det er stor usikkerheten knyttet til endringer i kraftmarkedet, har vi avslutningsvis gjennomført en sensitivitetsanalyse. I denne analysen har vi valgt ut avgjørende faktorer som vil gi utslag i nåverdien knyttet til det mest lønnsomme prosjektet. Faktorene vi har valgt er endringer i pris, avkastningskrav, levetid og skatt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectøkonomistyringnb_NO
dc.subjectinvesteringsanalysenb_NO
dc.titleLønnsomhetsberegninger av "Maudal fornyelsen"nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel