Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRasmussen, Martine
dc.date.accessioned2018-11-15T13:42:30Z
dc.date.available2018-11-15T13:42:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2573068
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractI min teoretiske bacheloroppgave ønsket jeg å se på hvilke kommunikasjonsformer og evner en god prosjektleder innehar, og hvor viktig dette er for gevinstrealiseringen i et prosjekt. Dermed ble problemstillingen som følger: Hva sier faglitteraturen om hvilke kommunikasjonsevner og former, som er viktige for en god prosjektleder, og hvordan påvirker det prosjektets gevinstrealisering? En kvalitativ metode er brukt for å tilegne meg kunnskap om dette temaet, og oppgaven er preget av et eksplorativt design, med en fenomenologisk tilnærming. Den er utformet med et teoretisk perspektiv, hvor jeg har anvendt fag- og forskningslitteratur, funnet i bibliotekets databaser. Det teoretiske perspektivet har jeg underbygget ved hjelp av fire dybdeintervju med fire prosjektledere, som jeg mener gjør oppgaven mer virkelighetsnær dagens prosjektledelse. I drøftingen tas det opp hvilken verdi god kommunikasjon har generelt for et prosjekt, for prosjektleder, og for gevinstrealiseringen. Deriblant er kommunikasjonsevner og former grunnleggende i alle prosjektfasene. Formell og uformell kommunikasjon blir belyst i forhold til hva det innebærer for blant annet informasjonsformidling, beslutningstaking, evaluering og samhandling. Det blir tatt opp viktigheten av prosjektleders kommunikasjonsevner og dens egenskaper, og hvordan det påvirker gevinstrealiseringen. Prosjektkommunikasjonen kan settes på prøve om ikke god kommunikasjon er tilstede, noe som igjen avhenger av prosjektleders egenskaper og ferdigheter. For å skape forståelse, eierskap og evne å måle gevinstrealiseringen, er en avhengig av god kommunikasjon. Det formidler informasjon, styrer, løser konflikter, og skaper samspill. En prosjektleder har mange roller å fylle, og avhengig av et helhetlig bilde, altså prosjektleders kompass. Prosjektets gevinstrealisering er dermed avhengig av kommunikasjon i alle ledd.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectprosjektledelsenb_NO
dc.titleBacheloroppgave - Prosjektledelsenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel