Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNguyen, Mai Linn
dc.contributor.authorPaulsen, Henrik Myrhaug
dc.contributor.authorNergård, Thea Kristine Skilbrei
dc.date.accessioned2018-11-15T11:50:29Z
dc.date.available2018-11-15T11:50:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2573001
dc.descriptionBacheloroppgave i Anvendt makroøkonomi fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractTemaet for denne bacheloroppgaven er finanskrisen som utspilte seg mellom 2007 og 2010. Vi har valgt dette temaet siden vi synes det er svært interessant å forstå hvordan de økonomiske mekanismene i samfunnet henger sammen, og hvordan krisen kunne gi så store internasjonale konsekvenser. I oppgaven tar vi for oss årsakene til hvordan den største økonomiske krisen siden 1930-tallet kunne oppstå, før vi går inn på hvilke realøkonomiske konsekvenser finanskrisen brakte med seg. Videre belyser vi hvilke tiltak myndighetene satte i verk for å håndtere situasjonen, før vi avslutter med langsiktige virkninger og noen lærdommer. I del 1 av oppgaven vil vi ta et ganske omfattende dypdykk inn i årsakene til finanskrisen. Vi starter med å gi et overblikk over den makroøkonomiske situasjonen i forkant av krisen, før vi kikker på hvordan finansmarkedet fungerte, og hvordan det var regulert. Et viktig element i denne sammenhengen er hvordan subprimemarkedet vokste kraftig, og hvorfor finansinstitusjonene undervurderte risikoen ved å gi disse kundene lån. Teorier som blir brukt under denne delen er krise- og bobleteori, samt finansiell stabilitet. Teorien har blitt lagt i en egen del nederst i oppgaven. For å forklare mekanismene har vi brukt IS-MP modellen. Som en mellomdel har vi sett på de realøkonomiske konsekvensene av finanskrisen ved å se på endringer i viktige makroøkonomiske hovedstørrelser. I del 2 av oppgaven ser vi på hvilke virkemidler myndighetene benyttet seg av for å dempe de negative ringvirkningene da krisen var et faktum. Vi belyser enkelte redningsoperasjoner overfor forskjellige institusjoner og viktige tiltak for å bedre likviditetssituasjonen og roe ned panikken i markedet. Vi har brukt IS-MP modellen for å illustrere virkningene av penge- og finanspolitikken som ble ført. Som avslutning på oppgaven gir vi et kort overblikk over de langsiktige økonomiske virkningene i Europa og USA, og hvilke lærdommer man kan ta med seg for å motvirke fremtidige kriser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectanvendt makroøkonominb_NO
dc.titleFinanskrisen 2007-2010 : En analyse av de viktigste årsaken - og amerikanskenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel