Show simple item record

dc.contributor.authorLøland, Lisbeth
dc.date.accessioned2018-11-15T11:10:47Z
dc.date.available2018-11-15T11:10:47Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2572981
dc.descriptionBacheloroppgave i Anvendt makroøkonomi fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractI denne utredningen tar jeg for meg temaet politiske konjunktursykluser i Norge etter andre verdenskrig, og analyseres innenfor et rammeverk for makroøkonomisk teori. Utredningen har følgende problemstilling: Finnes det et empirisk grunnlag som støtter en eller flere av modellene for politiske konjunktursykluser i Norge etter andre verdenskrig? Modellene som anvendes er: opportunistisk med bakoverskuende og rasjonelle inflasjonsforventninger, og partisane med bakoverskuende og rasjonelle inflajsonsforventninger. Jeg vier mye oppmerksomhet til presentasjon og diskusjon av modellene og deres forutsetninger, samt tidligere empirisk forskning både internasjonalt og nasjonalt. Den empiriske testingen tar for seg avviket fra inflasjon, arbeidsledighet og BNP til HP-trend ved hjelp av deskriptiv analyse. De makroøkonomiske størrelsene som benyttes blir analysert med årlige observasjoner. All den innsamlede empirien som er benyttet i utredningen er av offentlig tilgjengelig informasjon hos NAV og Statistisk Sentralbyrå. Resultatene indikerer en økt økonomisk aktivitet i forkant av stortingsvalgene, samt en redusert økonomisk aktivitet i etterkant av stortingsvalgene. Vi ser en tendens til lavere arbeidsledighet i forkant av valgene, og en økt arbeidsledighet i etterkant av valgene. Samt noen forskjeller mellom de borgerlige og sosialistiske regjeringene. Ellers finnes det ikke klare indikasjoner på politiske konjunktursykler som overensstemmer med de modellene som benyttes.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectanvendt makroøkonominb_NO
dc.titlePolitiske konjunktursykler i Norgenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record