Show simple item record

dc.contributor.authorLillesæter, Marie Røri
dc.contributor.authorMinsaas, Kornelia
dc.contributor.authorKoppang, Lisa Thesen
dc.date.accessioned2018-11-15T10:31:50Z
dc.date.available2018-11-15T10:31:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2572974
dc.descriptionBacheloroppgave i Kampanjeplanlegging fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven har vi utviklet en holdningskampanje i samarbeid med avdeling for barne- og ungdomshelse, herunder seksuell helse i Folkehelsedivisjonen underlagt Helsedirektoratet. Kampanjens målgruppe er seksuelt aktive, ikke-monogame studenter i alderen 19-24 år, bosatt i de 5 største studentbyene i Norge: Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø. Hensikten med kampanjen er å fremme budskapet rundt viktigheten av å bruke kondom, da tallene for seksuelt overførbare infeksjoner i Norge er høye. Samtidig eksisterer det en generelt dårlig holdning og atferd rundt kondombruk blant studenter i Norge. Kampanjens formål innebærer derfor å engasjere og involvere målgruppen i problemstillingen slik at kondombruk blir mer aktuelt. Innledningsvis legger vi grunnlaget for oppgaven gjennom analyser av situasjonen, organisasjonen og interessentene. Videre presenterer vi primærdata fra kvalitative og kvantitative datainnsamlinger. Kvalitativ metode ble gjennomført i form av tre minigruppe-intervjuer, som ga innsikt og videre føringer for utforming av kvantitativt spørreskjema. Vi fikk 183 respondenter, som ga verdifull informasjon om målgruppens holdninger og synspunkter. Vi oppdaget samtidig social bias ved respondentenes rapportering, noe vi videre tar hensyn til i oppgaven og ved kampanjeutformingen. Våre funn fra formativ forskning blir deretter oppsummert i en SWOT-analyse. Oppgavens strategidel innebærer fire delmål som skal bidra til å nå kampanjens overordnede hovedmål. For å engasjere målgruppen gjennom kampanjen har vi utviklet proaktive handlings- og kommunikasjonsstrategier. Videre redegjør vi for kreative tiltak, kampanjefilm, reklameplakater, arrangementet kondomdagen, landingsside samt synlighet i Helsedirektoratets sosiale plattformer. Under taktikk redegjør vi for kanaler vi velger, som her er Facebook, Twitter, YouTube, kino, influencers og utendørsreklame. Videre presenteres budsjett og tidsplan for kampanjen, samt evalueringsprossessen av kampanjens effekter og resultat. Brief Vi ønsker å lage en holdningskampanje i samarbeid med avdeling for barne- og ungdomshelse, herunder seksuell helse i Folkehelsedivisjonen underlagt Helsedirektoratet (videre referert til som Helsedirektoratet). Kampanjen skal fremme budskapet rundt viktigheten av å bruke kondom, da statistikk for seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) i Norge viser høye tall som stadig øker. Samtidig har vi inntrykk av at det eksisterer en generelt dårlig holdning og atferd rundt kondombruk blant studenter i Norge. Vi håper å få gode idéutvekslinger og stort læreutbytte sammen med organisasjonen, hvor vi sammen kan utvikle en smart utformet og effektiv kampanje. Mål for kampanjen “Tiltak for å øke kondombruken i alle befolkningsgrupper er fortsatt et viktig virkemiddel for å redusere nysmitte av alle seksuelt overførbare sykdommer” heter det i Helsedirektoratets strategi for seksuell helse (2017). Vi ønsker med denne kampanjen å gjøre kondomøyeblikket mindre ubehagelig, samt øke bruk og etterspørsel av kondomer. Hensikten er å gjøre målgruppen mer oppmerksom på risikoen ved ubeskyttet samleie, og dermed øke sannsynligheten for at de bruker kondom. Et sterkt forhold mellom holdning og atferd er en viktig forutsetning for at kondomet tas frem og brukes i avgjørende øyeblikk. Målgruppe, budskap og tidsforløp Seksuelt aktive ikke-monogame studenter, i alderen 19-24 år. Vi henvender oss til målgruppen bosatt i de 5 største studentbyene i Norge: Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø. Vi ønsker å endre studentenes holdninger og atferd rundt kondombruk og få flere til å benytte seg av kondomer i øyeblikkets hete, også kalt kondomøyeblikket. Kondomer er fremdeles det eneste prevensjonsmiddelet som beskytter mot både graviditet og SOI. Holdningsarbeidet bør fokusere på positive opplevelser, kunnskap og assosiasjoner med kondombruk. Kampanjeperioden vil vare i ca. en måned, fra 6. august uke 32 til 9. september i uke 36 2018. Kommunikasjonskanaler Vi ønsker å kommunisere vårt budskap i kanaler hvor målgruppen befinner seg. Dette gjør det hensiktsmessig å ta i bruk flere kanaler, deriblant sosiale medier, reklame på kino og utendørsreklamer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectkampanjeutviklingnb_NO
dc.subjectPRnb_NO
dc.subjectmarkedskommunikasjonnb_NO
dc.titleKondomøyeblikketnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record