Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØdegaard, Thilde Kristine
dc.contributor.authorNyborg, Kristine Cornelia
dc.contributor.authorLysklett, Silje
dc.date.accessioned2018-11-14T13:12:08Z
dc.date.available2018-11-14T13:12:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2572860
dc.descriptionBacheloroppgave i Kampanjeutvikling fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven er en bacheloroppgave i kampanjeplanlegging ved Handelshøyskolen BI Bergen. Oppdragsgiveren for denne kampanjen er Fretex Norge AS, som er Norges største secondhand-kjede samt arbeids- og inkluderingsbedrift (Fretex, 2018c). Formålet med oppgaven er å finne ut hvordan Fretex bedre kan rette seg mot millennials-generasjonen, som består av de født mellom år 1980 til 2000. Den overordnede problemstillingen for oppgaven er; Hvordan kan vi gjennom en kampanje motivere millennials til å bruke Fretex? Analyser av Fretex og organisasjonen sine interessenter viser at Fretex har en solid posisjon i det norske gjenbruksmarkedet med høy kjennskap blant befolkningen. Likevel ser det ut til at millennials mangler motivasjon og insentiver til å gi og handle brukte klær hos Fretex. Organisasjonen møter stor konkurranse fra andre kleskjeder og mer moderniserte nykommere på bruktmarkedet som benytter seg av teknologiske løsninger millennials føler seg hjemme i. Innsamlet sekundærdata om millennials-generasjonen danner fundamentet for videre analyse og av innsamlingen av primærdata. Det ser ut til at majoriteten av millennials mangler motivasjon til å benytte seg hyppigere av Fretex. Faktorer som utpekte seg er deres utdaterte image, uoversiktlige verdikjede og ikke minst en mangel på personlig gevinst. Det vil derfor være nødvendig at generasjonen finner en egeninteresse av å handle på Fretex. Sett ut fra vår sekundærlitteratur kan det antas at belønningen i å handle brukt ikke føles umiddelbar nok, og at millennials sine følelser rundt miljøutfordringer ikke er tilstrekkelige. Her ønsker vi å spille på sosial aksept. Vi vil dermed se våre funn i lys av Theory of Reasoned Action, og spesielt vektlegge subjektiv norm (Fishbein og Azjen, 1975). Vi har benyttet clusteranalyse for å komme frem til målgruppene for vår kampanje. Kampanjens primære målgruppe er de miljøbevisste og vi ønsker å øke hyppigheten av deres bruk av Fretex. Våre analyser viser at det vil være hensiktsmessig å belyse globale miljøutfordringer og fremheve Fretex som et miljøfyrtårn for å nå frem til kampanjens primære målgruppe. De nøytrale er vår sekundærmålgruppe, og vi har et håp om at ringvirkningene av et økt miljøfokus vil engasjere denne gruppen. Resultatene fra våre analyser har lagt grunnlaget for utviklingen av mål og strategi for kampanjen. Hovedmål: Øke hyppigheten av bruk av Fretex blant millennials-generasjonen. Følgende delmål er formulert for å nå hovedmål: Delmål 1: Øke millennials sin kunnskap om miljøutfordringene knyttet til tekstilproduksjon og avfall. Delmål 2: Få millennials til å se på Fretex som en transparent og oversiktlig organisasjon. Delmål 3: Utnytte trenden om miljøbevissthet i målgruppen strategisk gjennom å knytte sterkere assosiasjoner til organisasjonen som et miljøfyrtårn. Delmål 4: Kommunisere med millennials-generasjonen på de plattformene hvor de befinner seg. Delmål 5: Understreke den personlige gevinsten ved å handle på Fretex ved å spille på motivasjon gjennom sosial anerkjennelse. Delmål 6: Oppnå ringvirkninger for å engasjere ikke-brukere. Vi har presentert tre strategier for å nå målsettingen: Strategi 1: Opplyse millennials om miljøutfordringene knyttet til tekstilindustrien. Strategi 2: Skille seg fra andre klesbutikker ved å vise til deres rene verdikjede på en oversiktlig måte. Strategi 3: Strategisk bruk av sosiale medier for å generere til et mer aktuelt image, og en økt sosial aksept for bruk av Fretex blant millennials. For å levendegjøre våre strategier har vi utviklet kommunikasjonstaktikker: Hovedtaktikk: Dokumentarserie i samarbeid med NRK og Line Elvåshagen. Støttetaktikk 1: Publisitetsstunt Støttetaktikk 2: Sosiale medier Støttetaktikk 3: Sirkulærmote i samarbeid med Marthe Kveli Valebergnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectkampanjeutviklingnb_NO
dc.subjectPRnb_NO
dc.subjectmarkedskommunikasjonnb_NO
dc.titleOppdrag Sirkelnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel