Show simple item record

dc.contributor.authorStrömberg, My Anna Christina
dc.contributor.authorEndrerud, Ingrid Marie Vaag
dc.date.accessioned2018-11-12T10:08:48Z
dc.date.available2018-11-12T10:08:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2571960
dc.descriptionBacheloroppgave i Entreprenørskap fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractIntraprenørskap, innovasjon og omstilling er blitt ord som brukes av mange, men fylles med innhold av få. Denne oppgaven besvarer problemstillingen ”Hvordan jobber Topro Industri AS for å lykkes med intraprenørskap?” Oppgaven ser også på hvilken rolle ledelsen spiller for intraprenørskap og hvilke muligheter medarbeiderne har for å drive med intraprenørskap i Topro. Innledningsvis presentereres bakgrunn for valg av case og problemstilling. Denne delen forteller hvordan Topro startet som en attføringsbedrift og endte opp som hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet, og som deretter er blitt markedsledende i sin bransje i Europa. De har nye eiere og vind i seilene. Topro er i dag i en situasjon der de må omstille hvordan de jobber med intraprenørskap fordi det går bra og de har store muligheter. Videre i oppgaven presenteres relevant teori på intraprenørskapsfeltet gjennom en modell for intraprenørskap. Vi har valgt å bruke kvalitativ metode for å kunne gå i dybden av caset og forstå produktutviklingsavdelingen som har vært i fokus i oppgaven. Kvalitative intervjuer har sammen med teorien har lagt grunnlaget for analysen og konklusjonen. Vi besvarer problemstillingen med at Topro jobber for å lykkes med intraprenørskap med fokus på prosessinnovasjon og unytting av eksisterende produkter og ressurser. De har mange av de delene som kreves for å jobbe etter en intraprenørskapsmetodikk, men har ikke satt de ulike delene sammen. Empirien viser at ledelsen og eierne ønsker å satse på innovasjon. De vil skape fremtidens rullatorer. Medarbeiderne har høy kompetanse og jobber etter intraprenørielle prinsipper i dag. Med mulighet for kontroll over verdikjeden fra produksjon til produktet leveres til kunden, er mulighetene store. Produksjonen foregår på Gjøvik, og de har riktige verktøy for prototyping og testing. For å bedre lykkes med intraprenørskap må medarbeiderne få enda mer tid til å jobbe med nye ideer, ressurser må øremerkes nye ideer og Topro må tørre å utforske mulighetene for å skape paradigmeinnovasjoner. Ledelsens viktigste oppgave er å legge til rette for dette og sørge for at ideene får en reell sjanse før de møter bedriftens immunsystem.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectentreprenørskapnb_NO
dc.titleIntraprenørskap i Topro Industri ASnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record