Show simple item record

dc.contributor.authorSæterøy, Helene Einarsen
dc.contributor.authorWhitney, Julie Helen
dc.contributor.authorSchaanning, Kristin
dc.date.accessioned2018-11-12T08:28:56Z
dc.date.available2018-11-12T08:28:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2571922
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å finne Trønderfrakts kostnader knyttet til transporttjenestene for Engrospartner. Vi ønsker å avdekke om prisen de benytter i dag dekker de totale kostnadene ved å gjennomføre tjenestene. På bakgrunn av dette formulerte vi følgende problemstilling: Hva er kostnadene knyttet til transporttjenestene Trønderfrakt utfører for Engrospartner, og hvilken kilopris bør de benytte? Vi har gjennomført intervju med daglig leder og observert aktivitetene ved transporttjenestene for å samle inn primærdata som kan besvare problemstillingen. I tillegg har vi benyttet en rekke sekundærdata, som regnskap, offentlig statistikk og publikasjoner, for å finne relevant informasjon knyttet til temaet. Ved hjelp av TDABC har vi gjennomført en kostnadsanalyse av transporttjenestene. Gjennom analysen har vi kommet frem til at kostnadene for transporttjenestene Trønderfrakt utfører for Engrospartner er omtrent 78 000 kr per uke og 1,25 kr per kilo. Videre har vi avdekket at prisen de benytter i dag, på 1,28 kr per kilo, dekker kostnadene knyttet til tjenestene. Denne prisen gir en fortjeneste på cirka 2,5 %. Vi vil anbefale Trønderfrakt å øke prisen til 1,31 kr per kilo, som inkluderer en fortjeneste på 4,5%. Denne fortjenesten vil redusere risikoen prisformatet medfører. Ved hjelp av regresjon og hypotesetester har vi funnet ut at kostnadene for en rute er uavhengig av antall kilo varer som leveres. Avstanden fra terminalen forklarer derimot 96% av variasjonen i kostnadene. Dagens prisformat medfører at Trønderfrakt vil tjene på noen ruter, og tape på andre. På bakgrunn av dette har vi laget en prismodell som baserer seg på pris per kilo per distansesone, som tar hensyn til detaljistenes avstand fra terminalen. Prisformatet sikrer at inntekten fra tjenestene samsvarer bedre med de reelle kostnadene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectøkonomistyringnb_NO
dc.subjectinvesteringsanalysenb_NO
dc.titleKostnadsanalyse og prissetting av transporttjenesternb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record