Show simple item record

dc.contributor.authorHetland, Tonette Mathiesen
dc.contributor.authorSætersdal, Julie
dc.contributor.authorStokke, Veronika Kristin
dc.date.accessioned2018-11-09T13:41:13Z
dc.date.available2018-11-09T13:41:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2571860
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedsføring fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven, utarbeidet ved Handelshøyskolen BI våren 2018, tar vi for oss det nye fenomenet influencer markedsføring. Innledningsvis formulerer vi en introduksjon til temaet, samt presenterer oppgavens formål og avgrensninger. Problemstillingen vi har formet i denne studien er: ”Hvordan påvirker dagens influencer den unge norske forbrukers kjøpsintensjon?”. Teorien gir et akademisk grunnlag for oppgaven, samt skaper en bredere forståelse av influencere og hvilke faktorer som påvirker forbrukerens kjøpsintensjon. Vi har kartlagt hvordan kommunikasjonsprosessen går fra mediene til forbrukeren, gjennom influencere. Ved hjelp av ulik pensumlitteratur og fagfellevurderte tidsskrifter, formet vi ulike undersøkelser i vår metodedel. Vi utformet fem dybdeintervju, hvor et av dem var et ekspertintervju med influencer Vilde Hartviksen. De resterende dybdeintervjuene besto av to “skeptikere” og to “ikke skeptikere” til influencere, her ble det også utført et eksperiment. Funn fra eksperimentet viste at uansett om en var skeptisk eller ikke, var en mer positiv til reklamen med influencer enn tradisjonell reklame. På bakgrunn av dette utformet vi vår spørreskjemaundersøkelse, som hadde en rekkevidde på over 500 respondenter. Resultatene fra spørreundersøkelsen ble bearbeidet og analysert i programmet SAS JMP. Analysene viser imot vår formodning at det ikke er en sammenheng mellom hvor ofte en er på sosiale medier, og hvor ofte en kjøper produkt eller tjenester gjennom influencere. Videre så vi også at det yngre segmentet er de mest positive til influencere generelt, altså generasjon Z. I sum viser disse empiriske resultatene at gjennom troverdighet, evnen til å fremstå som spesialist innenfor et fagområde og sin egenarthet, at den moderne influenceren kan skape sterk kjøpsintensjon hos unge norske forbrukere.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectMarkedsføringnb_NO
dc.titleInfluencers påvirkning på den norske forbrukers kjøpsintensjonnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record