Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHjelle, Viktoria Kirstine
dc.date.accessioned2018-11-09T11:52:01Z
dc.date.available2018-11-09T11:52:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2571789
dc.descriptionBacheloroppgave i Human Resource Management fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractDenne studien undersøker betydningen organisasjonssosialisering har for ny-ansatte. De sosialpsykologiske variablene jobbtilfredshet, opplæring, rolleklarhet og kollegastøtte blir vektlagt og deretter knyttet opp mot turnover med bakgrunn i forskning om høy turnoverintensjon blant nyansatte. Et utvalg på 129 respondenter, alle fulltidsansatte i ulike bedrifter og organisasjoner, ble benyttet. Fire hypoteser blir fremsatt. Hypotese 1 postulerer at høy jobbtilfredshet vil redusere sjansen for turnover. Hypotese 2 postulerer at en høy grad av opplevd opplæring vil redusere sjansen for turnover. Hypotese 3 postulerer at en høy grad av rolleklarhet vil redusere sjansen for turnover. Den fjerde og siste hypotesen postulerer at økt opplevd kollegastøtte vil redusere sjansen for turnover. Resultatene for hypotese 1 viser at jobbtilfredshet er negativt signifikant korrelert med turnover, noe som indikerer at høyere grad av opplevd tilfredshet fører til lavere turnoverintensjoner. Resultatene for hypotese 2 viser også en negativ signifikant sammenheng med turnover, dog lavere enn for jobbtilfredshet. Dette indikerer at en god opplæringsprosess øker sjansen for at de ansatte ønsker å bli i organisasjonen. Funnene fra hypotese 3 tyder på at økt rolleklarhet reduserer turnoverintensjonen. Resultatene for hypotese 4 viser at kollegastøtte korrelerer negativt og signifikant med turnover, noe som tyder på at økt grad av opplevd kollegastøtte reduserer sjansen for turnover. Alle fire hypotesene bekreftes.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjecthuman resource managementnb_NO
dc.subjectHRMnb_NO
dc.titleOrganisasjonssosialisering - ansattes holdninger til å finne sin plass i organisasjonennb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel